Udskriv denne side

Projekter - Spildevand

Skybrudssikring og kloakrenovering i Jellerød - UDFØRT!

Fredensborg Forsynings entreprenørteam er påbegyndt, inden sommerens skybrud melder deres ankomst, skybrudssikring af området i Jellerød ved Kokkedal Stationsvej. Hertil kommer en kloakrenovering af Granvænget.

Projektet er planlagt til perioden maj - oktober 2016

I Kokkedal Stationsvej lægges en ny større kloakledning på 1600 mm., der har til formål at skybrudsikre området - i henhold til "Tillæg" nr. 6 til Fredensborg Kommunes spildevandsplan 2011-2020 - Skybrudssikring af et område i Jellerød".

Hertil kommer etablering af flere nye nedløbsbrønde samt tilslutning til Fredensborg Forsynings nye pumpestation, for enden af Kokkedal Stationsvej.

Herudover kloakrenoveres Granvænget. En ny kloakledning etableres ved opgravning fra Granvænget nr. 4 til Granvænget nr. 14, samt der lægges en ny kloakledning, gennem haven til Granvænget nr. 12 og videre til Pilevang.

Med de nye ledninger ved Granvænget og Kokkedal Stationsvej, vurderes det at der klimasikres således, at der ved en fremtidig 100 års regnhændelse ikke sker alvorlige skader forvoldt af oversvømmelse.

 

Yderligere oplysninger:

Projektleder Dorte Hansen
mobil: 2228 5404
E-post: dha@fredensborgforsyning.dk

Rådgiver på projektet er Niras og entreprenør arbejdet udføres af Fredensborg Forsynings eget Entreprenør team.