Udskriv denne side

Projekter - Vandforsyning

Sektionering af vandforsyningen

Fredensborg Forsyning har fokus på forsyningssikkerhed og vandspild.
Derfor laver vi en områdeopdeling af vandforsyningsnettet.

Sektionering giver en bedre styring af vandforsyningsnettet. Det nuværende net deles op i mindre områder. Så er det nemmere at overvåge for eksempel vandkvaliteten og finde skjulte lækager.

Når der sker et brud på en vandledning, kan det nemlig være svært at lokalisere, hvor bruddet er. Vi deler ledningsnettet op i sektioner ved at etablere en række distributionsbrønde. Distributionsbrøndene er forsynet med måleudstyr, der løbende registrerer vandflow, tryk og temperatur. Data sendes videre via mobiltelefonnettet til SRO-systemet (elektroninsk Styring, regulering og overvågnings system) for at indgå i overvågningen og driftsstyringen af ledningsnettet.
På den måde kan vi også hurtigere finde frem til vandbrud, der ikke lige kan ses over jorden – og derved minimere mængden af vand, der går tabt fra ledningsnettet.

Sektioneringen er et projekt, som vi igangsatte i 2011, i Humlebæk. Projektet vil strække sig over de kommende år, indtil hele ledningssystemet er opdelt i sektioner.

Her graver vores Entreprenør Team i øjeblikket sektionsbrønde ned (opdateres løbende):

  • Nivå, marts, april, maj 2019

 

 

Yderligere oplysninger:

Kenneth Larsen
Tlf.: 3529 4400
E-post: kla@fredensborgforsyning.dk