Udskriv denne side

Nyheder

onsdag d. 24. juli 2019

Mere affaldssortering ved husstanden


Til næste forår skal du sortere affaldet i flere fraktioner: papir, pap, plast, metal, glas og restaffald.

Sådan ser de nye 2-kammerbeholdere ud, der vil blive tilbudt boliger med egen affaldsbeholder.
Farven er antracitgrå og ligner de nuværende papir beholdere .

 

Den nye ordning for sortering af husholdningsaffald, besluttede Byrådet på møde d. 25. marts 2019.

Den nye indsamlingsordning vil betyde at flere ressourcer i affaldet genanvendes, og ikke bare bliver sendt til forbrænding - og dermed tages et væsentligt skridt i retning af, at opfylde den nationale ressourcestrategi, der betyder at vi i 2022 skal genanvende 50 % af vores husholdningsaffald.

En separat indsamling af også bioaffald, forventes at blive tilføjet på et senere tidspunkt.

 

Til det nye affaldssystem følger nye affaldsbeholdere til at sortere i. Hvilke beholdere du får afhænger af, om du i dag har egen (individuel) affaldsløsning eller fælles affaldsløsning.

En-familieboliger med egne affaldsbeholdere (fx villaområder) får tilbudt 2 stk. 240 l. beholdere, hver inddelt i 2 rum til sortering af hhv. plast/papir og glas/metal. Den eksisterende papirbeholder bliver konverteret til indsamling af pap.

Områder med fælles affaldsbeholdere, fx etageboliger samt tæt-lav bebyggelse, bliver tilbudt et fælles containersystem (ø-drift) til de nye affaldstyper.

For rækkehuse, med mindre plads ved boligen, og visse parcel- og landområder vil der blive foretaget individuel vurdering om den bedste løsning. Det vil ske i dialog med de enkelte boligforeninger.

De nye affaldsordninger finansieres via affaldsgebyret, som alle husstande opkræves. Uanset om du bor i bolig med individuelle beholdere eller bolig med fælles beholdere, skal du betale det samme affaldsgebyr. Det er endnu ikke sikkert, hvad den nye ordning kommer til at koste den enkelte husstand.

Der vil løbende komme mere information, inden opstart i april/maj 2020, om hvornår de enkelte områder kan forvente at få leveret deres affaldsbeholdere. Der vil også blive uddelt sorteringsvejledninger - så alle bliver klar til sorteringen.

 

Læs mere om den nye ordning på Fredensborg Kommunes hjemmeside