Udskriv denne side

Affaldskværn

 

I nogle lande, f.eks. USA, er det almindeligt at kværne køkkenaffald, således, at dette kan bortledes gennem kloaksystemet. Det sker ved at anbringe en affaldskværn i køkkenvasken.

I Fredensborg Kommune er det ikke tilladt at etablere affaldskværne.

Affaldskværne er ret effektive og kan kværne meget mere end organisk affald, bl.a. plastik, små dåser, glas, stanniol m.m. På den måde, vil der komme uvedkommende ting i vores slam, og derfra videre ud på landbrugsjord.
Et andet problem er, at uvedkommende produkter kan give øget indhold af tungmetaller, og i værste fald give problemer med at overholde grænseværdierne for udbringning på landbrugsjord.

Selvom kværnen bruges korrekt, vil der naturligvis komme mere organisk materiale i kloakken, hvilket kan give problemer med processerne på renseanlægget og øget aflejring i kloaksystemet.

Der er i Danmark et velfungerende system til bortskaffelse af affald. Der er derfor ikke behov for flere systemer. Et system der kværner og dermed sammenblander affaldsfraktioner, strider mod den generelle holdning om kildesortering og genbrug.