Udskriv denne side

Affaldsplan

Affaldsplan

Affaldsplanen fastlægger de overordnede retningslinier for kommunens håndtering af affald.
Planen beskriver de kommende års mål og initiativer på hele affaldsområdet – både husholdningsaffald og erhvervsaffald.
Planen indeholder en tidsplan for gennemførelse af de nye tiltag.

Fredensborg, Allerød, Hørsholm og Rudersdal Kommuner har i fællesskab udarbejdet Affaldsplanen. Affaldsplan for 2014-20 sætter fokus på en bedre udnyttelse af ressourcerne, en højere kvalitet i genanvendelse og bedre muligheder for sortering i kommunerne.

 

Affaldsplan for 2014-20:

(1) Plandel for perioden 2014-2020:

Plandelen indeholder de overordnede visioner og mål, samt planens initiativer i detaljer. Der er foreslået 9 fokusområder og der vil blive iværksat aktiviteter for husholdninger, for erhverv og ikke mindst for kommunens skoler, institutioner og andre kommunale ejendomme. Områderne er uddybet med en række konkrete initiativer. Endvidere er der vist fremskrivninger af affaldsmængderne frem til 2024.

 

 

 

 

 

(2) Affaldsstatus for perioden 2008-2012:

Denne del indeholder data for affaldsmængderne for de 4 kommuner. Desuden gives et overblik over økonomien på affaldsområdet samt en beskrivelse af ordningerne i kommunerne.

 

 

 

 

 

Den tidligere affaldsplan "Affaldsplan 2009" og "Status 2010":

 

Har du ideer eller kommentarer til hvordan det bliver lettere at genbruge og håndtere affaldet miljørigtigt, kan du sende en e-post til Fredensborg Kommune, Center for Byudvikling Miljø og Erhverv, Team Miljø: miljoe@fredensborg.dk