Udskriv denne side

Indsamling af dagrenovation og papir i sne- og issituationer

Når det begynder at sne, ændrer det arbejdsforholdene for vores indsamlingspersonale. Du skal derfor være opmærksom på følgende:

  • Fortov og adgangsvej på din ejendom til beholderen/stativet/container, skal være ryddet og saltet/gruset i mindst 1 meters bredde.
  • Privat vej eller grusvej skal være ryddet i mindst 3,5 meters bredde og skal være saltet/gruset, så skraldebilen kan køre på vejen.
  • Der må ikke være sne eller is på kørevejen og ind til din adresse.
  • Der må ikke være skovlet sne op foran opsamlingsmateriellet eller på adgangsvejen på din ejendom. Det skal ikke være sådan, at skraldemanden skal gå igennem snedynger.
  • Standpladsen og adgangsvejen til standpladsen på din ejendom, skal være oplyst så meget at man kan se opsamlingsmateriellet.
  • Hvis kørevejene i kvarteret ikke er ryddet kan du ikke forvente tømning.

Hvis du ikke har fået tømt

Hvis der ikke bliver tømt dagrenovation eller papir, kan det være fordi kørevejen eller adgangsvejen på din ejendom ikke har været ryddet. Du kan stille en ekstra sæk eller sort/klar sæk til næste tømningsdag (to sække puttet ind i hinanden, da almindelige sække er meget tynde). Dette gælder dog ikke for containere. Hvis du sætter en sæk, eller en sort/klar sæk ud til kørevejen eller ved din standplads, er det dit eget ansvar at rydde op, hvis sækken går i stykker eller beholderen vælter med spild til følge.

Her kan du indberette din afvigelse

Hvis skraldemanden ikke har kunnet komme frem til din adresse på tømningsdagen, vil han forsøge senere på ugen inden næste normale tømningsdag - dog under forudsætning af, at både kørevej og adgangsvejen er ryddet for sne og glatførebekæmpet.

I særlige tilfælde (vejrlig) vil det være muligt at aflevere dagrenovation på én af vores tre genbrugspladser – dette vil i så fald fremgå af vores hjemmeside. Papir kan året rundt afleveres på genbrugspladserne og i de opstillede kuber, centralt placeret i kommunen.

Arbejdstilsynet

Reglerne for skraldemandens arbejdsforhold bliver fastsat af Arbejdstilsynet.
"Arbejdsmiljø i Danmark" (At-vejledning D.2.24 Juli 2009 - Opdateret april 2015) kan du læse om de specifikke regler for afhentning af husholdningsaffald.

Vejkategorier

Alle kommunale/offentlige veje er prioriteret i forskellige kategorier. Disse kategorier angiver, hvilken rækkefølge vejene bliver ryddet i.

Se vejkategorier for snerydning på kort (du kan søge på adresse i toppen)

Det er Nordsjællands Park & Vej (NSPV), der rydder sne og salter på veje og cykelstier.

Du kan også læse mere på Fredensborg Kommunes hjemmeside

På hjemmesiden www.skovlsne.dk kan du læse mere om dit ansvar som borger, samt få gode råd til snerydningen.