Udskriv denne side

Haveaffald

 

 

Haveaffaldsordning - Haveaffald afhentes i perioden 1/4-30/11

Se hvornår der hentes haveaffald hos dig, der er med i haveaffaldsordningen. Du kan også downloade og printe en kalender over alle dine tømningsdage. (indtast din adresse og husnummer).

Haveaffaldsordningen ændres i 2019 til en tilmeldeordning som betyder, at du skal tilmelde dig fra gang til gang hvis du ønsker at få afhentet haveaffald: Bestil afhentning af haveaffald her.

Du kan også benytte vores app - Affaldsportal.

Tilmelding og afmelding

Du kan som grundejer tilmelde eller afmelde dig haveaffaldsordningen her

Tilmelding og afmelding til haveaffaldsordningen kan også ske ved henvendelse til Fredensborg Forsyning A/S, e-post: affald@fredensborgforsyning.dk

Tilmelding kan ske hele året og gælder for hele sæsonen. Du får altså ikke penge tilbage, selvom du afmelder dig midt i sæsonen. Ligesom du ikke får reduktion, hvis du tilmelder dig midt i sæsonen.

Var du som grundejer tilmeldt haveaffaldsordningen sidste år, behøver du ikke tilmelde dig igen i år. Du vil være tilmeldt lige indtil du selv afmelder ordningen.

Ønsker du ikke at betale for en ny sæson, skal afmelding ske inden 15. april.
Overdrages/sælges din ejendom til ny ejer, så følger haveaffaldsordningen ejendommen.

Hvad koster det?

Haveaffaldsordningen er finansieret via takster der varierer i forhold til boligtype (rækkehus eller parcelhus) og om du får leveret papirsække med (rækkehus: 30 stk, parcelhus: 50 stk).
» Se priserne for haveaffaldsordning i vores takstblad.

Du kan bestille ekstra sække via webshop her
Det bemærkes, at det kun er "haveaffaldsordning inkl. sække", der kan købe ekstra sække.

Du kan nedenfor se hvilke af vores haveaffaldsordninger der har interesse for dig.

Parcel- og rækkehuse

Grundejere kan ved tilmelding og betaling til afhentningsordningen få afhentet haveaffald hver 2. uge i perioden fra 1. april til 30. november. Afhentning finder sted på samme ugedag i hele perioden.

Etage- og samlede bebyggelser

Bebyggelsen kan ved tilmelding og betaling til afhentningsordningen få afhentet haveaffald 1 gang om måneden, i perioden fra 1. april til 30. november. Afhentning finder sted på et fælles opsamlingssted placeret centralt i bebyggelsen.

En forudgående aftale om placering/udpegning af opsamlingssted træffes mellem ejendommens varmemester/vicevært og Fredensborg kommune, Center for Plan & Miljø, Team Miljø.

Hvor meget kan du få afhentet og hvordan skal affaldet afleveres?

Haveaffaldet skal være placeret samlet, let tilgængeligt og umiddelbart ved ejendommens indkørsel ved vej / på fortovet / ud til skel ved vej, senest kl. 06.00 på afhentningsdagen, dog tidligst et døgn før afhentningstidspunktet.

Haveaffaldet skal enten være sammensnøret i bundter,  lagt i papirsække eller plastbeholder (lavet af fast materiale med faste glatte sidder), således at det er let håndterligt. I papirsækkene og plastbeholderne må ikke anbringes andet end haveaffald. Der må ikke bruges plastsække/poser, da disse ikke kan indgå i komposteringsprocessen.

Grene skal bundtes med snor af nedbrydeligt materiale, f.eks. bomuld, hør eller sisal. Bemærk hver enkel portion må højst veje 15 kg. Grænsen gælder for både bundtet haveaffald,  fyldte papirsække og fyldte plastbeholder. Længden af et bundt må være max. 2 m. og tykkelsen ca. 60 cm.

Manglende afhentning?

Bliver dit haveaffald ikke hentet, så indberet afvigelsen her

Hvor kan du selv aflevere haveaffald?

Det er også muligt selv at aflevere haveaffald på genbrugspladserne.
» Se adresserne.

Hvad med afbrænding af haveaffald?

Afbrænding af haveaffald er ikke tilladt i byområder i kommunens 4 byer (Fredensborg, Humlebæk, Kokkedal og Nivå).

På ejendomme i landzone er der mulighed for afbrænding af mindre mængder tørt haveaffald fra egen grund. Haveaffaldet må højst fylde 200 liter (0,2 m³).

Afbrænding af haveaffald kræver særlige forholdsregler. Afbrændingen må ikke ske i stærk blæst. Røgen må ikke være til gene for naboer, trafik m.m. Afbrændingen må tidligst begynde ved solopgang og skal være afsluttet samme dag, senest 1 time efter solnedgang.

Inden du går i gang:

Tænk på dine naboer - Er de hjemme? Har de gæster? Har de vasketøj til tørre? Tænk på, at vådt haveaffald udvikler meget røg og sod! Tænk på vindretningen - vindstille er bedst.

Husk!

Slukningsberedskab - en vandslange kan anbefales. Overvej endnu engang om du vil foretage afbrænding af haveaffald

Hvad sker der med det indsamlede haveaffald?

Haveaffaldet køres til et centralt komposteringsanlæg og omdannes til kompost. Den færdige kompost kan gratis afhentes i sommerhalvåret på genbrugspladsen på Vandtårnsvej og Toelt Losseplads - begge steder ligger komposten udenfor pladserne.

Haveaffald er plantedele, planter, grene, grene fra hækklipning, græs, nedfalden frugt, mindre træstammer og trærødder (max. 15 kg pr. bundt/emballage), der fremkommer ved almindeligt havearbejde. Affaldet må kun indeholde dele, der kan komposteres. Derfor må der ikke være metal, sten, jord og grus, plast og lignende i haveaffaldet.