Udskriv denne side

Haveaffald

 

Haveaffaldsordning

Vores haveaffaldsordning er en frivillig ordning som man kan tilmelde sig. Den giver mulighed for, at få afhentet haveaffald hver anden uge i perioden 1. april til 30. november.
Tilmeld dig haveaffaldordningen ved at kontakte Fredensborg Forsyning

Haveaffaldsordningen blev i 2019 ændret til, at du skal bestille fra gang til gang, hvis du har haveaffald til afhentning. Frist for bestilling af afhentning er kl. 15:00, mandagen før afhentningsdagen:
Bestil afhentning af haveaffald her

Du kan også benytte vores app - Affaldsportal.

Se her hvornår du kan få hentet haveaffald eller hent en kalender over alle tømninger på din adresse

 

Tilmelding og afmelding

Tilmelding og afmelding til haveaffaldsordningen kan ske ved henvendelse til Fredensborg Forsyning A/S, e-post: affald@fredensborgforsyning.dk

Tilmelding kan ske hele året og gælder for hele sæsonen. Du får altså ikke penge tilbage, selvom du afmelder dig midt i sæsonen. Ligesom du ikke får reduktion, hvis du tilmelder dig midt i sæsonen.

Var du som grundejer tilmeldt haveaffaldsordningen sidste år, behøver du ikke tilmelde dig igen i år. Du vil være tilmeldt lige indtil du selv afmelder ordningen.

Ønsker du ikke at betale for en ny sæson, skal afmelding ske inden 1. marts.
Overdrages/sælges din ejendom til ny ejer, så følger haveaffaldsordningen ejendommen.

Hvad koster det? - og kan jeg købe flere sække?

Haveaffaldsordningen er finansieret via takster der varierer i forhold til boligtype (rækkehus eller parcelhus) og om du får leveret papirsække med (rækkehus: 30 stk, parcelhus: 50 stk).
» Se priserne for haveaffaldsordning i vores takstblad.

Du kan bestille ekstra sække via webshop her
Det bemærkes, at det kun er "haveaffaldsordning inkl. sække", der kan købe ekstra sække.

Jeg fik bestilt afhentning af mit haveaffald, men glemte at stille det frem?

Bestyrelsen besluttede den 4. april 2019, at afskaffe gebyret for forgæves kørsel - så det koster dig ikke noget. 

Hvilken af vores haveaffaldsordninger er interessant for dig?

Parcel- og rækkehuse

Grundejere kan ved tilmelding og betaling til afhentningsordningen få afhentet haveaffald hver 2. uge i perioden fra 1. april til 30. november. Afhentning finder sted på samme ugedag i hele perioden.

Etage- og samlede bebyggelser

Bebyggelsen kan ved tilmelding og betaling til afhentningsordningen få afhentet haveaffald 1 gang om måneden, i perioden fra 1. april til 30. november. Afhentning finder sted på et fælles opsamlingssted placeret centralt i bebyggelsen.

En forudgående aftale om placering/udpegning af opsamlingssted træffes mellem ejendommens varmemester/vicevært og Fredensborg kommune, Center for Plan & Miljø, Team Miljø.

Hvad medtages?

Haveaffald er plantedele, planter, grene, grene fra hækklipning, græs, nedfalden frugt, mindre træstammer og trærødder (max. 15 kg pr. bundt/emballage), der fremkommer ved almindeligt havearbejde. Affaldet må kun indeholde dele, der kan komposteres. Derfor må der ikke være sten, jord og grus, metal, plast og lignende i haveaffaldet.

Hvor meget kan du få afhentet og hvordan skal affaldet afleveres?

Haveaffaldet skal være placeret samlet, let tilgængeligt og umiddelbart ved ejendommens indkørsel ved vej / på fortovet / ud til skel ved vej, senest kl. 06.00 på afhentningsdagen, dog tidligst et døgn før afhentningstidspunktet.

Haveaffaldet skal enten være sammensnøret i bundter,  lagt i papirsække eller plastbeholder (lavet af fast materiale med faste glatte sidder), således at det er let håndterligt. I papirsækkene og plastbeholderne må ikke anbringes andet end haveaffald. Der må ikke bruges plastsække/poser, da disse ikke kan indgå i komposteringsprocessen.

Grene skal bundtes med snor af nedbrydeligt materiale, f.eks. bomuld, hør eller sisal. Bemærk hver enkel portion må højst veje 15 kg. Grænsen gælder for både bundtet haveaffald,  fyldte papirsække og fyldte plastbeholder. Længden af et bundt må være max. 2 m. og tykkelsen ca. 60 cm.

Manglende afhentning?

Bliver dit haveaffald ikke hentet, så indberet afvigelsen her

Hvor kan du selv aflevere haveaffald?

Det er også muligt selv at aflevere haveaffald på genbrugspladserne.
» Se adresserne.

Hvad med afbrænding af haveaffald?

Afbrænding af haveaffald er ikke tilladt i byområder i kommunens 4 byer (Fredensborg, Humlebæk, Kokkedal og Nivå).

På ejendomme i landzone er der mulighed for afbrænding af mindre mængder tørt haveaffald fra egen grund. Haveaffaldet må højst fylde 200 liter (0,2 m³).

Afbrænding af haveaffald kræver særlige forholdsregler. Afbrændingen må ikke ske i stærk blæst. Røgen må ikke være til gene for naboer, trafik m.m. Afbrændingen må tidligst begynde ved solopgang og skal være afsluttet samme dag, senest 1 time efter solnedgang.

Inden du går i gang:

Tænk på dine naboer - Er de hjemme? Har de gæster? Har de vasketøj til tørre? Tænk på, at vådt haveaffald udvikler meget røg og sod! Tænk på vindretningen - vindstille er bedst.

Husk!

Slukningsberedskab - en vandslange kan anbefales. Overvej endnu engang om du vil foretage afbrænding af haveaffald

Hvad sker der med det indsamlede haveaffald?

Haveaffaldet køres til et centralt komposteringsanlæg og omdannes til kompost. Den færdige kompost kan gratis afhentes i sommerhalvåret på genbrugspladsen på Vandtårnsvej og Toelt Losseplads - begge steder ligger komposten udenfor pladserne.