Udskriv denne side

Den nye affaldsordning

 

Fra foråret 2020 og frem udruller Fredensborg Forsyning og Fredensborg Kommune en ny affaldsordning for genanvendeligt affald, der gør det muligt for alle kommunens borgere at få afhentet plast, papir, pap, glas og metal tæt på hjemmet.

Alle husstande og etageejendomme vil i forbindelse med udrulningen af den nye ordning få flere nye affaldsbeholdere. Når du har modtaget de nye beholdere, skal du begynde at sortere dit affald.

Om den nye ordning

 

Hvorfor skal jeg til at affaldssortere plast, pap, metal og glas?

Fredensborg Kommune skal, ifølge den nationale ressourcestrategi, sende minimum 50 % af vores affald til genanvendelse, senest i 2022. I dag indsamles der kun ca. 21 % af husholdningernes affald, i kommunen til genanvendelse - så vi skal blive bedre til at sortere affaldet i de kommende år.
På sigt forventer vi, at separat indsamling af også bioaffald bliver aktuelt - samt husstandsnær indsamling af Drikke- og fødevarekartoner, Tekstiler og Farligt affald.

Hvad koster den nye ordning?

Affaldsordningerne er finansieret via affaldsgebyrer, som alle husstande opkræves via forbrugsafgifter. Uanset om du bor i bolig med individuelle beholdere eller bolig med fælles beholdere, skal du betale det samme affaldsgebyr.

Den nye ordning kommer til at koste en merpris på 522 kr. i 2020 for den enkelte husstand (inkl. omkostninger til de nye affaldsbeholdere):

  Takst 2019 Takst 2020
Papir og pap - delvis NY ordning 66,25 kr. 214,00 kr.
Glas - delvis NY ordning 48,75 kr. 134,00 kr.
Plast - NY ordning   214,00 kr.
Metal - NY ordning   75,00 kr.
I alt inkl. moms 115,00 kr. 637,00 kr.

Læs mere om Affaldspriser 2020 eller se alle priser og gebyrer i vores takstblad.‌

Hvornår starter vi?

Affaldsordningen for rækkehuse og lejligheder med fællesløsning påbegyndes i april 2020. Affaldsbeholderne vil blive leveret etapevis fra april -maj 2020. Så snart beholderne er modtaget kan de benyttes.

Den nye affaldsordning, for villaer og rækkehuse med individuel løsning, forventes at starte ultimo 2020. Du vil modtage mere information herom senere.

Hvilken type affaldsbeholder får jeg?

For dig der bor i villa og rækkehus med egne beholdere

Du vil modtage to affaldsbeholdere på 240 l. Affaldsbeholderne vil være inddelt i to rum til hhv. papir/plast og glas/metal. Den affaldsbeholder, som du på nuværende tidspunkt benytter til sortering af papir, skal du bruge til sortering af pap. Hvis du er interesseret i at se, hvordan affaldsbeholderne ser ud, kan du besøge en af genbrugspladserne i Fredensborg Kommune.

 

Det er muligt at fravælge 1-3 beholdere og i stedet aflevere det genanvendelige affald på genbrugspladsen. Når du modtager det første informationsbrev, vil der være en beskrivelse af hvor og hvordan, du afmelder beholderne. Uanset om du framelder beholderne, eller ikke gør brug af dem, skal der betales de faste affaldsgebyrer.

Hvis både din nabo og du har mindre affald, kan I vælge at dele beholderne. Besked om dette skal gives til Fredensborg Forsyning.

 

Det er muligt for en hel grundejerforening at gå sammen om fælles beholdere. For at dette kan lade sig gøre skal en række krav være opfyldt. Disse er:

 • 90 % tilslutning til forslaget i foreningen.
 • Affaldsbeholdere skal placeres på foreningens matrikel.
 • Foreningen skal have et CVR-nummer, da der skal være en juridisk enhed, der kan stilles til ansvar, hvis der fx sker overfyldninger, hærværk eller lignende. 
 • Der skal udpeges en affaldsansvarlig i foreningen. Denne bliver kontaktpersonen til kommunen og Fredensborg Forsyning.

Hvis I er interesserede i dette, skal I kontakte Fredensborg Kommune på sorternu@fredensborg.dk

 

For dig der bor i lejlighed og rækkehus med fællesbeholdere

Områder der skal have fælles affaldsbeholdere, fx etageboliger samt tæt-lav bebyggelse, bliver tilbudt fællesløsninger, f.eks. i form af minicontainere til de nye affaldstyper: pap, papir, plast, glas og metal. Antal og størrelse af beholdere afhænger af antallet af beboere, og bliver et supplement til de opstillede affaldsbeholdere til restaffald.

Hvordan skal jeg sortere? - Sorteringsvejledninger!

Det er essentielt, at affaldet sorteres korrekt, da fejlsortering kan forhindre muligheden for genanvendelse og dermed den miljømæssige gevinst.

Når I modtager affaldsbeholderne, vil I ligeledes modtage en velkomstpakke, som indeholder en informationsfolder og sorteringsvejledning.

Det anbefales, at I bruger sorteringsvejledningen, når der er tvivl om hvordan affaldet skal sorteres. Informationsfolderen indeholder bl.a. inspiration til hvordan du kan indrette indendørs sortering, og hvad der sker med affaldet:

 

» Velkomsthæfte for etageejendomme og rækkehuse med fælles beholdere (pdf)

» Sorteringsvejledning – dansk (pdf)

​» ​Sorting guide – english (pdf)

​» ​Sorteringsvejledning - tyrkisk (pdf)

​» ​Sorteringsvejledning - arabisk (pdf)

 

Til affaldsgården og opgangen:

» Affalds- og sorteringsvejledning til den affaldsansvarlige (pdf)

» Plakat til affaldsgården og opgangen (pdf)

» Skilte for plast, pap, papir, glas og metal (pdf)

Hvordan gør jeg min indendørs sortering nemmere?

Der findes rigtig mange forskellige løsninger til indretning af sin indendørs sortering, om det så gælder under køkkenvasken, i et skab eller andre steder. Du kan finde inspiration i velkomsthæftet og på Internettet.

Nedenfor kan du downloade piktogram-skilte af de forskellige affaldstyper - som du kan printe og bruge til din egen indretning:

Papir Stor (2126 x 2126 px)

Pap Stor (2126 x 2126 px)

Glas Stor (2126 x 2126 px)

Plast Stor (2126 x 2126 px)

Metal Stor (2126 x 2126 px)

Restaffald Stor (2126 x 2126 px)

Hvor skal beholderne stå? - krav til adgangsvej og standplads!

Der er en række krav til affaldsbeholdernes standplads og adgangsvejen hertil. Disse krav skal overholdes, da de er med til at sikre et godt arbejdsmiljø for skraldemændene.

Placering af affaldsbeholdere og krav til adgangsvej står beskrevet i Regulativ for husholdningsaffald

Vejledningen vil blive opdateret i trit med udrulning af de nye ordninger.

Se også Affalds- og sorteringsvejledning til den affaldsansvarlige

Hvor ofte bliver de nye beholdere tømt?

Tømmefrekvensens varierer for den pågældende fraktion:

 

For dig der bor i lejlighed og rækkehus med fællesbeholdere

 • Glas: Efter behov
 • Papir: Efter behov
 • Pap: Hver 2. uge
 • Plast: Hver 2. uge
 • Metal: Hver 4. uge

For dig der bor i villa og rækkehus med egne beholdere

 • Pap: Hver 5. uge
 • Papir/ Plast: Hver 3. uge
 • Glas/ Metal: Hver 8. uge

Tømmedagen for de forskellige affaldsfraktioner kan variere mens udrulningen af den nye affaldsordning står på.

Hvis du ønsker, at blive mindet om, hvornår dit affald afhentes, så kan du tilmelde dig vores SMS-service

Hvad sker der med affaldet

Affaldet indsamles af skraldemændene og fragtes herefter til modtageranlægget, hvor materialerne genanvendes.

Du kan læse om hvad der sker med hhv. glas, metal, pap, papir og plast, når det er blevet afleveret på modtageranlæggene hos Norfors.

 

Læs mere:

» Nyhed om Sortering i 10 fraktioner

» Affaldsordningen på Fredensborg Kommunes hjemmeside

» Pressemeddelelse fra Fredensborg Kommune 13.1.2020