Udskriv denne side

Nyheder

tirsdag d. 24. november 2015

Kloakker undersøges for fejltilslutninger.


Flere af vores driftsfolk er godt i gang med at undersøge, om der er fejltilslutninger på kloakkerne i kommunen.

Her ses Michael og Jørn, der er igang med at hælde farvet vand i tagnednedløb og spildevandbrønde, for at undersøge om de er tilsluttet de rigtige kloakledninger.

 

Det gør vi for at opnå renere vandløb og søer, ved at hindre at urenset spildevand afledes til vandløb og søer. Samtidig sikres en bedre drift af kloaksystemer og af vores renseanlæg.

Fredensborg Forsyning samarbejder med Fredensborg Kommune og ingeniørfirmaet Rambøll, om at undersøge private og Forsyningsselskabets kloakker for fejlktilslutninger.

 

Problemstilling

I separatkloakerede områder bliver regnvand og spildevand  afledt i to forskellige ledninger. Spildevandet (fra toilet, bad, køkken) ledes til rensning på renseanlægget og regnvandet ledes typisk til sø eller å.

Der er to forskellige problemstillinger ved fejltilslutninger (fejlkoblinger):

  1. Regnvand er koblet på spildevandsledningen. Ved kraftig nedbør kan det medføre oversvømmelser med opblandet spildevand  og indtrængning i huse/kældre – da spildevandsledningerne ikke er dimensioneret til store mængder uvedkommende vand. Herudover er det unødvendigt og dyrt at belaste kloakkerne og renseanlægget med rensning af regnvand.
  2. Spildevand er koblet på regnvandssystemet, så vil urenset spildevand blive afledt til vandløb og søer. Det belaster vandmiljøet og kan give uhygiejniske og uæstetiske forhold i kommunens søer og vandløb.

 

Hvordan gør vi det

Vi undersøger kloakkerne i veje og på private grunde, samt regnvandskloakker og spildevandskloakker og dertilhørende brønde.

Arbejdet medfører, at fejl bliver udbedret på Forsyningsselskabets kloaknet. Hvis der er fejl på private kloakker vil ledningsejeren blive kontaktet og få besked om, hvad der skal udbedres.

 

Farvestof i vandet

I forbindelse med undersøgelse af afløbsforholdene, hældes vand og evt. farvestof i regnvandsudløb og spildevandsudløb, for at konstatere om regnvandet løber til skelbrønden for regnvand. Farvestoffet kan medføre, at der kommer lidt farvet vand i lokale søer og vandløb. Farvestoffet er harmløst og forsvinder hurtigt igen.

 

Her kommer vi

Du vil blive informeret med et brev i postkassen forinden, hvis vi skal undersøge for fejlkoblinger på din grund. Vi undersøger i øjeblikket og i resten af

2015 Fredensborg ved Sørup, Højvangen, Asmundshøj, Nørredamsvej, Benediktevej, Rosenvænget, Kirkeleddet, Parken mv.
2016 fortsætter vi undersøgelserne i Humlebæk samt vi genbesøger visse adresser i Kokkedal og Fredensborg.

 

Her har vi været

2014 Humlebæk ved Baunebjergvej, Boserupvej, Bakken, Strandgårdsvej, Skeltoftevej og Teglgårdsvej.
2015 Kokkedal ved Brønsholm, fra Enebærhaven til Bygvænget, Møllevej, Vandtårnsvej  m.fl.
2015 Fredensborg ved Sørup, Højvangen, Asmundshøj, Nørredamsvej, Benediktevej, Rosenvænget, Kirkeleddet, Parken mv.

 

» Du kan læse mere om projektet her