Udskriv denne side

Hvad betaler jeg for?

Her kan du se, hvad du betaler for:

Obligatoriske ordninger

Renovation

Alle bolig- og erhvervsenheder skal som minimum være tilmeldt med en affaldssæk på 110 l. Det er ejeren af en ejendom, der har pligten til at tilmelde ejendommen og anskaffe affaldsbeholdere.

I andelsboligbebyggelser og boligforeninger er det administratoren der har ansvaret for, at ejendommen er tilmeldt ordningen.

Genbrugsplads

Kommunen har tre genbrugspladser beliggende på:

  • Vandtårnsvej 2 i Kokkedal,
  • Højvangen 25 A i Fredensborg
  • Bakkegårdsvej 404 B i Humlebæk.

Farligt affald

Du benytter denne ordning, når du afleverer farligt affald på genbrugspladserne, på apoteket og i malerforretninger.

Storskrald

Alle enfamiliehuse, sommerhuse og samlede bebyggelser kan benytte ordningen.

Papir

Du benytter denne ordning, hvis du får afhentet papir hvor du bor - eller når du anvender de opstillede papircontainere i kommunen og på genbrugspladserne.

Glas

Du benytter denne ordning, når du anvender de opstillede glascontainere i kommunen og på genbrugspladserne.

Vand og vandafledningsafgift

Du betaler i forhold til det målte vandforbrug. Hvis du ikke opkræves for vand eller vandafledningsafgift, kan det skyldes, at du modtager vand fra et privat vandværk og afleder til eget nedsivningsanlæg mm.

Tilvalgsordninger

Haveaffaldsordning

Enfamiliehuse og rækkehuse:

Grundejere kan ved tilmelding og betaling til haveaffaldsordningen få afhentet haveaffald hver 2. uge i perioden fra 1. april til 30. november.

Hvis du tilmelder dig ordningen, skal du betale for hele perioden. Hvis du ønsker at afmelde ordningen skal det gøres inden 1. marts.

Etage og samlede bebyggelser:

Bebyggelsen kan ved tilmelding og betaling til ordningen få afhentet haveaffald
1 gang pr. måned i perioden 1. april til 30. november. Afhentningen finder sted på et fælles opsamlingssted placeret centralt i bebyggelsen. En forudgående aftale om placering/udpegning af opsamlingssted træffes mellem ejendommens varmemester/vicevært og Center for Plan & Miljø, Team Miljø, tlf. 7256 5942.

Hvis I tilmelder jer ordningen, skal der betales for hele perioden. Hvis I ønsker at afmelde ordningen skal det gøres inden 1. marts.

Køb af affaldstativer

Brug vores Webshop eller kontakt os på e-post: affald@fredensborgforsyning.dk

Flytning

Når du flytter, er det vigtig at melde dette til Fredensborg Forsyning. Dette kan gøres online i Min Forsyning.
I forbindelse med flytning skal du huske at aflæse vandmåleren.
Fredensborg Forsyning afregner herefter forbrugsafgifterne direkte med køber og sælger.

Kopi af forbrugsafregninger

Min Forsyning kan du se dine regninger og downloade eller udskrive kopi af din årsopgørelse - det er gratis. Og ellers koster kopi af forbrugsafregninger kr. 125,- pr. stk. inkl. moms og pålignes ejendommen.