Udskriv denne side

Om din regning

Fredensborg Forsyning udsender hvert år to acontorater for forbrugsafgifter samt én årsafregning. Dit acontoforbrug er beregnet ud fra sidste års forbrug.

1. aconto (01.01 - 30.06) inkl. årsopgørelsen udsendes i februar måned og har forfaldsdato den 1. marts.
2. acontorate (01.07 -31.12) udsendes i august måned og har forfaldsdato den 1. september.

Du skal være opmærksom på, at hvis du modtager din faktura fra os, med Post Danmark, opkræves et faktureringsgebyr kr. 75,00.

Du kan undgå faktureringsgebyret ved at tilmelde dig en af følgende forsendelsesmåder:

Tilmelde dig Betalingsservice:
» Tilmelding til Betalingsservice (PBS nr. 06675247 Debgr.nr. 00667)

Modtage dine regninger og aflæsningskort i e-Boks:
» Tilmeld e-Boks

Mailforsendelse, hvor du modtager en kopi af din opkrævning via din mail:
» Log på "Min Forsyning" (Log ind med NemID eller med kundenr. og målernr./fakturanr.)

 

Er du ikke tilmeldt Betalingsservice kan du bruge det betalings-ID (Indbetalingskort-oplysninger), der står nederst på aconto regningen, til brug ved betaling via netbank.

Du kan altid via dette link se dine regninger for de sidste 5 år. Du kan tillige se flere detaljer omkring dit forbrug.

» Log på "Min Forsyning" og se dine regninger

 

Ved for sen betaling

Hvis du ikke får betalt din regning til tiden, sender vi en ny regning med rykkergebyr og renter (jf renteloven).
Hvis tidligere opkrævninger er sendt til inddrivelse via SKAT, bliver den næste aconto opkrævning automatisk sendt til inddrivelse via SKAT på betalingsdatoen.

» Læs mere om vores procedure vedr. inddrivelser af restancer i Fredensborg Forsyning A/S

 

Klagemuligheder

Hvis du som kunde hos Fredensborg Vand A/S ikke er tilfreds med din regning, leverance eller andre forhold vedrørende vandforsyning eller spildevandsforsyningen, har du forskellige muligheder for at klage.

» Læs mere her i vores vejledning om klagemuligheder på vandområdet