Udskriv denne side

Spørgsmål og svar - Forbrug

På denne side kan du se en liste over ofte stillede spørgsmål...

Se svarene ved at klikke på spørgsmålene:

Hvis jeg vil klage?

Hvis du som kunde hos Fredensborg Forsyning ikke er tilfreds med din regning, leverance eller andre forhold vedrørende vandforsyning eller spildevandsforsyningen, har du forskellige muligheder for at klage:

Læs vores vejledning om klagemuligheder på vandområdet

Jeg kan ikke betale - hvad gør jeg?

Hvis du ikke kan betale din regning skal du, hurtigst muligt og helst inden forfaldsdato, rette henvendelse til Fredensborg Forsyning for at finde en løsning. Der er mulighed for at indgå en betalingsaftale eller ansøge om en udsættelse af betalingen.

Hvad hvis jeg ikke betaler til tiden?

Hvis du ikke betaler til tiden, og du ikke har kontaktet Fredensborg Forsyning for at indgå en aftale, vil der bleve tilsendt en betalingspåmindelse efter 2 uger fra forfaldsdatoen på din regning. Denne påmindelse vil fortælle dig, at der nu beregnes renter og gebyr i yderligere tillæg til din restance.

Hvis du stadig ikke betaler vil der først blive fremsendt rykkerskrivelse som fortæller at vi nu registrere kravet i RKI og dernæst sendes rykkerskrivelse om at vi er nødsaget til at sende din restance til inddrivelse hos SKAT. SKAT har mulighed for at indeholde i din løn, dagpenge o.s.v.
Restancen vil indeholde de renter der er påløbet regningen samt de gebyrer der tillige er pålignet.

I sidste instans kan der blive tale om afbrydelse af vandforsyningen.

Du kan her læse mere om vores Procedure for inddrivelser af restancer i Fredensborg Forsyning A/S