Udskriv denne side

Nyheder

onsdag d. 14. oktober 2020

Godt nyt til husejere: klimatjek-ordningen genopstår

Nu kan man igen bestille et klimatjek af uddannede fagfolk i nærområdet.

Med et klimatjek får du klar besked om, hvor sårbar din bolig er for skybrud og oversvømmelser, og hvad du kan gøre for at sikre dit hjem.

tirsdag d. 25. august 2020

Mundbind skal smides i restaffald

Både engangsmundbind og stofmundbind skal i den almindelig skraldespand til restaffald, når de er udtjent.

tirsdag d. 18. august 2020

Er du klar til skybrud?

Sensommeren er "sæson" for kraftige regnskyl og skybrud.  Læs hvad du kan gøre for at forberede dig...

fredag d. 07. august 2020

Tjek dit badevand

Fredensborg Forsyning, samt andre forsyninger, sender overløbs data til DHI (Dansk Hydraulisk Institut).

Det gør, at du kan tjekke den aktuelle badevandskvalitet langs Øresund (og i andre dele af landet) på badevand.dk eller hent app'en "badevand".

mandag d. 27. juli 2020

Nye affaldsbeholdere gøres klar

Nu er der indkøbt 16.000 nye affaldsbeholdere, til dem som bor i villa/rækkehus med egne beholdere.  Vi har ansat fire unge mennesker henover sommeren, til at montere og samle spandene og sætte klistermærker på.

fredag d. 17. juli 2020

Ny pumpebil til bilparken

Vores driftsteam har fået en ny pumpebil, som bruges til at rense de mange pumper og pumpestationer, der pumper spildevandet til vores renseanlæg.
Her kan du se den nye flotte pumpebil, som både er mere effektiv og den forbedrer arbejdsmiljøet...

torsdag d. 16. juli 2020

Gældsstyrelsen inddriver fortsat restancer for Fredensborg Forsyning

Fredensborg Forsyning A/S har valgt fortsat, at benytte Gældsstyrelsen til inddrivelse af restancer hos kunderne i vores forsyningsområde. Dette på trods af, at ny lovgivning på området har åbnet op for muligheden, at lade et privat inkassofirma overtage denne opgave.

tirsdag d. 07. juli 2020

De 10 fraktioner i regeringens klimaplan

Der er tale om udsortering af: Plast, Papir, Pap, Glas, Metal, Madaffald, Restaffald, Drikke- og fødevarekartoner, Tekstiler og Farligt affald.

mandag d. 15. juni 2020

Du kan nu hente gratis kompost på genbrugspladserne og Byttecontaineren er åben igen

Genbrugspladserne har fortsat skærpede sikkerhedskrav pga corona.

UNDGÅ KØ: Norfors har udarbejdet skemaer som viser hvornår der er mindst kø på de enkelte genbrugspladser.

onsdag d. 03. juni 2020

Derfor skal papir- og affaldsbeholderen stå med håndtaget udad

Vores skraldemænd tømmer rigtig mange spande om dagen. Derfor har vi også et ansvar for at værne om skraldemændenes arbejdsmiljø. For at undgå unødvendige vrid, skal du derfor stille beholderne med håndtagene udad for at få tømt.
Læs om, hvordan du sørger for en god adgangsvej...

onsdag d. 15. april 2020

LAD VANDET LØBE inden genåbning af Danmark

Når daginstitutioner, skoler, hoteller og virksomheder genåbner, skal man sikre sig bl.a. mod legionellabakterier, der trives i stillestående vandrør og -tanke. Derfor er det en god idé at åbne for vandhanerne og lade rørene blive skyllet godt igennem. Det gælder både det kolde drikkevand og det varme vand i brusebadet!

tirsdag d. 24. marts 2020

Har du ekstra meget affald?

Måske oplever du pladsproblemer i din skraldespand, i denne hjemsendelses tid. Du kan stille en "Ekstra-sæk" ud til afhentning, men det SKAL være en Fredensborg Forsyning EKSTRA-SÆK, ellers tager vi den ikke med.

onsdag d. 12. februar 2020

Forbrugerklager får ny klageportal

Hvis du ønsker at klage vedr. din regning, leverance eller andre forhold vedrørende vandforsyning og/eller vandafledning, skal du først kontakte os skriftligt, så vi kan rydde mulige misforståelser af vejen. Går du derefter et skridt videre, så skal klager, til Center for Klageløsning og Forbrugerklagenævnet, fremover gå via den nye ”Klageportal for Nævnenes Hus”.

torsdag d. 06. februar 2020

Nu er din årsafregning lige på trapperne…

Vi udsender årsafregning for 2019 inklusiv 1. acontorate, på vand, spildevand og affald, i februar til betaling 2. marts 2020.
Din Aconto ser ikke helt ud som den plejer, pga flere og nye affaldstakster.

onsdag d. 15. januar 2020

Pressemeddelelse fra Fredensborg Kommune 13.1.2020

Den nye affaldsordning kommer til Fredensborg Kommune i foråret

Der er godt nyt til de mange borgere, som længe har efterspurgt en langt bedre affaldssortering i Fredensborg Kommune. Den nye ordning indføres etapevis fra foråret 2020.

tirsdag d. 14. januar 2020

Affaldskalender 2020

Med Affaldskalenderen får du overblik over, hvornår du får afhentet affald - og hvilke datoer du kan bestille storskraldsafhentning til.

mandag d. 23. december 2019

Affaldspriser 2020 - med nye affaldsfraktioner

Din affaldstakst stiger med en hel del (≈24%) i 2020 ift. 2019, grundet hustandsindsamling af de nye affaldsfraktioner: pap, glas, plast og metal. Det betyder, at udgiften i 2020 for en hustand stiger med 522 kr. og kommer til at koste 2.746,50 kr. for husholdningsaffald.

mandag d. 23. december 2019

Vandpris 2020

Du vil opleve, at din pris for vand og vandafledning i alt stiger med 1,25 kr. pr. m3.
Det betyder at 1 m3 forbrugt vand kommer til at koste 58,19 kr. i 2020.

tirsdag d. 19. november 2019

I dag er det verdens toiletdag

FN’s World Toilet Day den 19. november, sætter fokus på at 4,2 milliarder mennesker i verden lever uden sikker sanitet. Årets tema er, at vi må udvide adgangen til sikre toiletter og "ikke efterlade nogen".

fredag d. 25. oktober 2019

Husk at du kan låne en kloakrenser - helt gratis!

Fredensborg Forsyning tilbyder gratis udlån af kloakrensere, så du nemt kan rense dine brønde og derved forebygge vandskader.

fredag d. 23. august 2019

Nu er det tid til at beskære

Husk at beskære træer, buske og andet beplantning omkring affaldsstativet/ spanden, når du alligevel beskærer grene til efteråret. Beskæring langs vejen er også vigtig, så skraldebilen uden problemer kan køre frem til dit hus.

torsdag d. 15. august 2019

Hvad er storskrald - hvad er ikke storskrald?

Hvis du oplever, at noget storskrald ikke er taget med - vil de hyppigste årsager være, at affaldet ikke er storskrald eller affaldet ligger i sammenblandede bunker. Genstande må heller ikke placeres i papkasser eller sorte sække!

Se her hvad du kan komme af med som Storskrald og brug vores Sorteringsguide, hvis du er i tvivl...

onsdag d. 24. juli 2019

Mere affaldssortering ved husstanden

Til næste forår skal du sortere affaldet i flere fraktioner: papir, pap, plast, metal, glas og restaffald.

torsdag d. 20. juni 2019

Beskyt drikkevandet - gør haven sprøjtefri!

Vi har masser af billigt og dejligt, rent drikkevand i vores vandhaner. Sådan skal det blive ved med at være.

Hvert år lukkes drikkevandsboringer pga sprøjterester. Brug af sprøjtegifte i private haver risikerer også at sive ned i grundvandet. Derfor er det vigtigt at vi sammen gør en indsats for at beskytte grundvandet mod forurening.

tirsdag d. 28. maj 2019

Rengjort husholdningsplast er ny afleveringsmulighed på genbrugspladserne

Fra den 1. maj 2019 er det blevet muligt, at aflevere rengjort plast fra husholdningen på genbrugspladserne.

fredag d. 24. maj 2019

Hvornår henter vi dit affald?

​Tilmed dig vores SMS eller e-mail service, og få besked inden vi kommer og henter dit affald. Servicen er gratis.

torsdag d. 16. maj 2019

Vådservietter plager kloaksystemet!

Vådservietter og andet affald, der skylles ud i toilettet, sætter sig fast i spildevandspumperne.

mandag d. 01. april 2019

Det er fuldstændigt vandvittigt

I Danmark drikker hver af os gennemsnitligt 21 liter flaskevand om året. Det er dobbelt så meget som svenskerne.
Vi har noget af verdens bedste drikkevand – og det er langt billigere og mere miljøvenligt at slukke tørsten i, end købt flaskevand.

mandag d. 25. marts 2019

Nyt i haveaffaldsordningen...

Alle kunder, som er tilmeldt haveaffaldsordningen skal nu bestille afhentning! Det foregår på samme måde som storskrald.

lørdag d. 23. marts 2019

Sektionering af vandforsyningen

Fredensborg Forsyning har fokus på forsyningssikkerhed og vandspild, og gennemfører derfor sektioneringsprojekt af hele vandforsyningens ledningsnet.
I øjeblikket arbejer vores entreprenørteam med at sætte inspektionsbrønde i Nivå.

lørdag d. 02. februar 2019

Din vandpris i 2019.

Du vil opleve, at din pris for vand og vandafledning stiger med 1 kr. pr. m3.
Det betyder at 1 m3 forbrugt vand kommer til at koste tæt på 57 kr. i 2019 (1 m3 = 1000 liter vand).

fredag d. 01. februar 2019

Affaldspriser 2019.

Affaldspriserne ændres ikke ift. 2018 - og det betyder, at udgiften i 2019 for en hustand er ca. 2.225 kr. for husholdningsaffald.

torsdag d. 27. september 2018

Din papirbeholder tømmes fremover hver 8. uge!

Grundet faldende mængder af papir, bliver din papirbeholder pr. 1 okt. 2018 tømt hver 8. uge. Tidligere blev den tømt hver 5. uge.

onsdag d. 13. juni 2018

Vi passer fortsat godt på dine oplysninger

Som du sikkert allerede har hørt, trådte der nye databeskyttelsesregler i kraft den 25. maj 2018 -  kaldet GDPR. Hvis du vil vide mere om hvilke oplysninger vi har om dig og hvordan vi behandler persondata, kan du læse mere i vores Persondatapolitik.

fredag d. 19. januar 2018

Affaldspriser 2018.

Taksterne på affaldsordningerne forbliver uændrede i 2018 og betyder, at udgiften for en hustand er ca. 2.225 kr. for husholdningsaffald.

fredag d. 19. januar 2018

Din vandpris i 2018.

Du vil ikke opleve ændringer i din pris for vand og vandafledning i 2018.
Vi sænker vandprisen med 12 øre pr. m3 - og det er samme beløb som statsafgiften samlet set, stiger.
Du kan spare ca. 56 kr. ved at bruge 1m3 mindre vand (1m3 = 1000 liter vand).

torsdag d. 16. november 2017

Klimatilpasning Kokkedal vinder Klimapris.

Klimatilpasning Kokkedal, som Fredensborg Forsyning er med i, har netop vundet DANVAs og Realdania Klimapris 2017. 
Juryen begrunder med høj standard og nytænkning for klimasikring i et by- og boligområde. 

onsdag d. 08. november 2017

Giv din skraldemand en hånd og skån hans ryg.

Papirbeholderens håndtag skal vende udad.
Vend håndtaget ud mod skraldemanden, så han ikke skal vride papirspanden rundt, når han henter den. De mange vrid i ryggen kan i værste fald give varige mén.

onsdag d. 28. juni 2017

Skybrudssikring af bygninger

Teknologisk Institut søsatte i efteråret 2016 en ny hjemmeside skybruds­sikring­af­bygninger.dk, med råd og vejledning til, hvordan husejere og andre kan sikre sig mod skybruds-oversvømmelser.

tirsdag d. 25. april 2017

Hvor rent skal sorteret affald være?

Må du smide en våd avis i papircontaineren? Kan pizzabakker genbruges? Og skal syltetøjsglasset vaskes rent, før du smider det i glascontaineren?

torsdag d. 16. februar 2017

Affaldspriser 2017.

Taksterne for 2017 forbliver uændret. Se her hvad prisen er for en typisk husstand...

onsdag d. 15. februar 2017

Din samlede vand- og spildevandspris falder lidt i 2017!

Vandprisen er uændret i forhold til 2016 mens prisen for afledning af spildevand falder med 1,25 kr. pr. m3 inkl. moms.

onsdag d. 21. september 2016

Klimasikring mod 100-års regn og skybrud, i Kokkedal

Fredensborg Forsynings Entreprenør team er i øjeblikket, i gang med at skybrudssikre området i Jellerød ved Granvænget.

onsdag d. 13. juli 2016

Affald i naturen er noget skidt – på flere måder

Den lille indsats, som det kræver ved at vi tager vores affald med os, vil have en stor effekt i form af bedre naturoplevelser for alle. Henkastet affald forsvinder heller ikke bare sådan lige af sig selv. 

tirsdag d. 31. maj 2016

Smider du din pizzabakke ned i papirbeholderen?

Vi oplever desværre at der er rigtig mange, der sortere forkert. Se her hvad du må komme i papirbeholderen og i de papirkuber/-containere, der er placeret mange steder i Fredensborg Kommune og på genbrugspladsen.

onsdag d. 25. maj 2016

Miljørigtig og bæredygtig slambehandling.

Vi er snart færdige med at renovere alle ni slambassiner på Fredensborg renseanlæg. Læs her om hvordan overskudsslam, på vores slammineraliseringsanlæg, kommer miljøet til gode.

onsdag d. 04. maj 2016

Vask af sten på Fredensborg Renseanlæg

I øjeblikket vaskes der masser af sten, i forbindelse med renovering af tre slambassiner, på Fredensborg Renseanlæg.

mandag d. 04. april 2016

Kloakrenovering Jernbanegade og Kronprinsensvej i Fredensborg

Det betyder at Jernbanegade i øjeblikket, og frem til den 22. april, er lukket for gennemkørende trafik.

onsdag d. 09. marts 2016

Kloakkerne undersøges i Humlebæk.

Vi undersøger i øjeblikket kloakkerne i Humlebæk for fejltilslutninger.

Det gør vi for at opnå renere vandløb og søer, ved at hindre at urenset spildevand afledes til vandløb og søer. Samtidig sikres en bedre drift af kloaksystemer og renseanlæg i kommunen.

tirsdag d. 23. februar 2016

Kloakarbejde ved Fredensborg Golfbane

Fredensborg Forsyning er i øjeblikket i gang med at udskifte en trykledning gennem Fredensborg Golfbane.

tirsdag d. 24. november 2015

Kloakker undersøges for fejltilslutninger.

Flere af vores driftsfolk er godt i gang med at undersøge, om der er fejltilslutninger på kloakkerne i kommunen.

fredag d. 16. oktober 2015

Usserød Å projektet er indstillet til årets KTC-innovationspris!

Usserød Å projektet er som ét af tre projekter indstillet til årets KTC Innovationspris.

fredag d. 16. oktober 2015

Vores klimatilpasningsprojekt i Kratbjerg er i fuld gang

Formålet med projektet er at afhjælpe oversvømmelsesproblemer på Fredensborg Golfs arealer og skabe et bedre vandmiljø i åen.

tirsdag d. 23. juni 2015

Se video - filmet af droner - fra vores klimatilpasningsprojekt i Kokkedal

Klimaprojektet i den østlige ådal er nu færdigt. Fredensborg Forsyning har lavet et naturintegreret anlæg, hvor to regnvandsbassiner skal forhindre oversvømmelser fra Usserød Å.

fredag d. 13. marts 2015

Brug låget!

...hvis du har brugte batterier.

Batterier er miljøfarligt affald, som ikke må komme i skraldespanden.

 

mandag d. 19. januar 2015

Naturintegreret regnvandstilbageholdelse i Kokkedal

Fredensborg Forsyning er igang med at etablere et større regnvandsvolumen på engen, i den østlige ådal langs Usserød å.

onsdag d. 07. januar 2015

Takster for 2015

Der er store pristigninger på affaldsområdet. Du skal betale 30% mere for dagrenovation og 50% mere for brug af genbrugspladserne.

Der er et nyt gebyr for at have bestilt storskrald, hvis vognmanden kører forgæves.

Din samlede ”vand- og kloakpris” falder knap 6 kr. pr. m³ og bliver 58,80 kr. pr. m³ vand (1 m³ = 1.000 liter).