Udskriv denne side

Klimatilpasning

 

Vores rolle i klimatilpasning

Klimaforandringer med stigende temperaturer og hyppigere kraftige regnskyl, har ført til flere alvorlige oversvømmelser. Det er kommunens ansvar at lave Klimatilpasningsplaner, der indeholder en kortlægning af risikoen for oversvømmelse, og skaber overblik over og prioriterer indsatsen.

» Fredensborg Kommunes Klimatilpasningsplan 2018
» Fredensborg Kommunes Klimatilpasningsplan 2014-2017

Fredensborg Forsyning hjælper kommunen med at løfte opgaven og vi har ansvaret for at føre flere af klimatilpasningsplanens indsatsområder, ud i livet.

Fredensborg Forsyning levere data for afløbssystemet. Vi renoverer kloakledningerne med nye og større rør. Vi laver spildevandsbassiner, der kan aflaste kloaknettet under kraftige regnskyl og vi anlægger regnvandsbassiner, der kan samle regnvandet, så det ikke oversvømmer vores kloakker. I forbindelse med byggemodninger, står vi for separat kloakeringer, så regnvand og spildevand bliver adskilt.

Fredensborg Forsyning indgår i et tæt samarbejde med kommunen - samt også med nabokommuner og -forsyninger, om at planlægge og udføre flere forskellige klimatilpasningsprojekter.
Ofte inddrager vi borgerne i processen og laver rekreative løsninger, der samtidig er med til at forskønne området.

 

Vores klimaprojekter 

 

 

 

 

Klimatilpasning og miljøstrategi for Usserød Å

Usserød Å projektet er en del af samarbejdet mellem Fredensborg, Hørsholm og Rudersdal kommuner, samt forsyningsselskaberne Fredensborg Forsyning, Hørsholm Vand og Rudersdal Forsyning, om klimasikring af Usserød Å.

 

 

Regnvand på egen grund

Hvis du vil håndtere alt dit regnvand på din egen grund, har du mulighed for at få refunderet en del af tilslutningsbidraget til Fredensborg Forsyning. Det kan du eksempelvis gøre ved at etablere faskine eller regnvandsbed, der opsamler og nedsiver regnvandet. Læs mere på vores side Lokal Afledning af Regnvand.

 

Få et gratis klimatjek af din bolig

Du har selv ansvaret for at sikre dit hjem mod oversvømmelse, men det kan være svært præcist at vide, hvordan dit hjem bedst kan sikres mod kraftige regnskyl og skybrud. Derfor tilbyder flere hundrede firmaer over hele landet, et gratis klimatjek af de danske boliger.

 

Klimatilpasning.dk 

Du finder generelt masser af informationer på Klimatilpasningsportalen.