Udskriv denne side

CVR-numre

CVR-numre for Fredensborg Forsyning
Fredensborg Forsyning A/S 32265766
Fredensborg Vand A/S 32668879
Fredensborg Spildevand A/S 32668887
Fredensborg Affald A/S 32668895