Udskriv denne side

Nyheder

mandag d. 27. oktober 2014

Det rene danske drikkevand


blev hyldet ved Dansk Vand Grand Prix 2014 i København.
30 forsyningsselskaber fra hele landet deltog i konkurrencen.

Fredensborg Forsyning sendte sit bud på Danmarks mest velsmagende drikkevand, med vand tappet fra Humlebæk vandværk.
Vi var forsvarende mestre idet vi vandt Dansk Vand Grandprix 2010 (med vand fra Endrup vandværk), men måtte denne gang se os slået.

Vinderen i Vand Grand Prix 2014 som landets mest velsmagende, blev forsyningen Arwos A/S i Aabenraa. Anden- og tredjepladsen gik henholdsvis til TREFOR Vand A/S og Kostræde Ny Vandværk.

Her på billederne, fra Dansk Vand Grand Prix 2014, ses tre af dommerne under smagningen samt Miljøminister Kirsten Brosbøl, DANVA, FVD og sponsorer, der kårede vinderne af Danmarks mest velsmagende hanevand:

 

 

 

Rent drikkevand er en af vores mest værdifulde ressourcer - så pas på det!

I Danmark stammer drikkevandet fra urenset grundvand, hvorimod der i mange lande drikkes renset overfladevand.

I Danmark pumpes vandet op fra undergrunden og behandles kun let med filtrerering og iltning, på vandværkerne, inden det kan sendes ud til forbrugeren som rent drikkevand.

Men vores drikkevand er under pres. Kvaliteten bestemmes i høj grad af hvad vi foretager os på jordoverfladen og hvert år tages boringer ud af drift på grund af indholdet af sprøjtegifte. Det er derfor vigtigt, at vi alle sammen er med til at beskytte grundvandet og drikkevandet mod nedsivning af sprøjtegifte fra landbrug og haver.

…Derfor undgå sprøjtemidler og anden forurening, der kan sive ned i grundvandet!

 

» Læs mere om grundvand hos Geologiske Undersøgelser (GEUS) her: "Viden om Grundvand".

» Få inspiration på havenyt.dk hvor alle dyrkningsanvisninger på hjemmesiden er miljøvenlige/økologiske.

» Tips til en grøn have på vandigrunden.dk (Kampagnesite af HOFOR).

 

 

DANVA er Danmarks brancheorganisation for vand-og spildevandsselskaber.

FVD, Foreningen af Vandværker i Danmark er en interesseorganisation for forbrugerejede vandforsyninger i form af andelsselskaber eller interessentskaber.