Udskriv denne side

Nyheder

onsdag d. 07. januar 2015

Takster for 2015


Der er store pristigninger på affaldsområdet. Du skal betale 30% mere for dagrenovation og 50% mere for brug af genbrugspladserne.

Der er et nyt gebyr for at have bestilt storskrald, hvis vognmanden kører forgæves.

Din samlede ”vand- og kloakpris” falder knap 6 kr. pr. m³ og bliver 58,80 kr. pr. m³ vand (1 m³ = 1.000 liter).

Affald

Der er samlet set store prisstigninger på affaldsområdet, i de nye takster for 2015.

I de sidste to år (2012-2014) er taksterne for dagrenovation og genbrugspladser blevet nedsat med 20% årligt og de øvrige takster uændret. Dette skyldtes, at der var opbygget et overskud på de to ordninger og alle affaldsordninger skal økonomisk ”hvile i sig selv”.

For 2015 bliver der en takststigning på hele 30% på dagrenovation og 50% for brug af genbrugspladserne.

Du vil som hustand få en prisstigning på ca. 216 kr for dagrenovation ( eller 313 kr. hvis du har dobbeltstativ), samt betale 364 kr. mere for genbrugsplads. Herefter bliver prisen 933,50 kr/år for dagrenovation ( 1314,50 kr/år hvis dobbeltstativ) og 1.089,60 kr. /år for genbrugsplads.

De mindre dyre ordninger, Storskrald og Farligt affald falder med hhv. 20 kr. og 40 kr. og Glas stiger med 10 kr. Papir ordningen er uændret i pris.

Således vil du som husstand få en merudgift på ca. 530 kr. (og 627 kr. hvis dobbeltstativ), svarende til en gennemsnitlig stigning på ca. 31 % ift. de nuværende 2014 takster.

Den samlede pris for afhentning af husholdningsaffald bliver 2.224 kr./år (eller 2.605 kr./år hvis dobbeltstativ), for en typisk husstand.

Det bemærkes endvidere, at der er et nyt gebyr: bestiller man storskrald og vognmanden kører forgæves, så koster det fremover 475 kr. i gebyr!

I takstændringerne er der taget højde for, at affaldstaksterne 2015 skal kunne fastholdes frem til slutningen af 2017.

 

Vand og vandafledning

Prisen for vand blev nedsat for andet halvår 2014 fra 14,45 kr./m³ til 9,45 kr./m³ og bliver 10 kr./m³ for 2015.

Der er også en lille stigning i statsafgiften på 50 øre pr. m³. til 7,33 kr/m³ inkl. moms. Hertil kommer drikkevandsbidraget på 84 øre pr. m³. Den samlede vandpris bliver 18,17 kr. pr. m³ vand inkl. moms og afgifter.

Vandafledningsafgiften blev sat op med 5 kr./m³ i midten af 2014 til 47,59 kr./m³ *.

For 2015 nedsættes vandafledningsafgiften til 40,63 kr. pr. m³ forbrugt vand, svarende til en gennemsnitlig nedsættelse på ca. 4,50 kr/m³ eller 10% reduktion ift. 2014.

Din samlede vand- og kloakpris falder 5,91 kr. pr. m³ og bliver 58,80 kr. pr. m³ forbrugt vand.

 

Klik her for at se alle takster og gebyrer 2015 - sammenlignet med taksterne for både 2014 og 2013
Alle nævnte takster er inkl. moms!

 

*) Gælder for trin 1.
Der er et billigere trin 2 og trin 3 for erhvervsvirksomheder, med et årligt vandforbrug større end 500 m³, hvis de har tilmeldt sig vandafledningsbidrag efter en såkaldt "trappebetalingsmodel": www.trappetilmelding.dk