Udskriv denne side

Nyheder

torsdag d. 18. juni 2015

Fredensborg Forsyning har fået sit eget regnbed.


Forsyningen har etableret et regnbed, der sørger for at der løber mindre vand til kloakken. Det aflaster både kloaksystemet samt vores renseanlæg - og herudover er det pænt at se på.

Det er regnen fra taget fra vores administrations bygning på Højvangen 23, der nu ledes til et regnbed og siver ned i jorden - og fordamper eller bliver til grundvand.

Det kan være en rigtig god idé, både som boligejer, virksomhed eller boligselskab, at lave nogle foranstaltninger til håndtering og udnyttelse af regnvandet på egen grund - og dermed også minimere risikoen for oversvømmelser.

Du skal dog være opmærksom på, at du skal have en nedsivningstilladelse af kommunen, før du etablerer et regnbed eller andet nedsivnings anlæg. Det skyldes, at der er afstandskrav til drikkevandsboring, og at kommunen vil undersøge, om der findes oplysninger om jordforureninger på din grund.

Du har tilmed mulighed for at få refunderet en del af dit tilslutningsbidraget til Fredensborg Forsyning, hvis du håndtere al regnvandet på egen grund.

Et regnbed hjælper dig ikke kun med at aflede og kontrollere regnvandet - Det kan også være et dekorativt element i haven og forbedre levevilkårene for fugle og smådyr.Principskitse af nedsivning i regnbed ( illustration: Orbicon)

 

Regnvand som ressource

Der er flere måder at aflede regnvand - eller udnytte og få glæde af regnvandet på: 

  • Nedsivning - gennem regnbede, faskiner, græsplæner og grøfter.
  • Fordampning – fx grønt tag, der kan akkumulere og forsinke vandet ved kraftige regnskyl.
  • Lokal udnyttelse – som regnvandstønde til havevanding eller en installation hvor regnvandet bruges til toiletskyl og tøjvask.
  • Forsinkelse i bassiner og lignende.
  • Der er flere idéer at hente, ved at følge link nederst på vores side om Lokal Afledning af Regnvand (LAR)