Udskriv denne side

Nyheder

tirsdag d. 23. juni 2015

Se video - filmet af droner - fra vores klimatilpasningsprojekt i Kokkedal


Klimaprojektet i den østlige ådal er nu færdigt. Fredensborg Forsyning har lavet et naturintegreret anlæg, hvor to regnvandsbassiner skal forhindre oversvømmelser fra Usserød Å.

Se filmen, fra drone flyvning over Usserød Å (med musik):

 

Ud over forhindring af oversvømmelser har projektet haft til formål samtidig at skabe et spændende rekreativt område, for områdets beboere og kommunens øvrige indbyggere.

Projektet er udført af Fredensborg Forsyning i samarbejde med Fredensborg Kommune - og som en del af Klimatilpasning Kokkedal.

Projektet har omfattet opgravning af 350 tons sivrør, flytning af tæt på 10.000 tons jord, etablering af to bassiner, gangstier og en bro over området mm.
HedeDanmark har stået i spidsen for den praktiske udførelse af projektet.

 

Links:

Læs mere eller se billeder fra projektet "Naturintegreret regnvandstilbageholdelse i Kokkedal"

Klimatilpasning Kokkedal

Usserød Å - EU LIFE projekt