Udskriv denne side

Nyheder

tirsdag d. 04. august 2015

Ny Beredskabsplan for oversvømmelser


Det er nu den tid på året, hvor vi kan forvente kraftige regnskyl og skybrud. Fredensborg Forsyning har været med til at udarbejde en ny Beredskabsplan for oversvømmelser.

 

Beredskabsplanen, som følge af ekstremnedbør, er udarbejdet af Center for Plan og Miljø, i samarbejde med Fredensborg Forsyning, Nordsjællands Park og Vej og Nordsjællands Brandvæsen.

Beredskabsplanen har til formål at sikre en effektiv koordinering af det samlede beredskab omkring oversvømmelser - for at beskytte borgere, institutioner og virksomheder - herunder give et samlet overblik over tilgængelige ressourcer til brug for indsatsen.

Beredskabsplanen, afdækker både de tekniske indsatsområder og de kommunikative indsatsområder. Begge indsatsområder er meget nødvendige i en krisesituation og kan hjælpe til at formindske skader og ubehagelige oplevelser.