Udskriv denne side

Nyheder

torsdag d. 01. oktober 2015

Klageadgang fra 01.10.2015


Du kan nu fremsende klager vedr. tvister med forsyningen, til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Fra den 1. oktober 2015 kan du som kunde hos Fredensborg Vand A/S og Frredensborg Spildevand A/S indbringe klager over forsyningen til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.  Bliver klagen indgivet, forsøges tvisten i første ombæring at løses i en mediationsfase. Er dette ikke muligt, overgår klagesagen til Forbrugerklagenævnet.

Du kan indbringe klager vedrørende tvister med kloak- eller vandforsyningen for:

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
www.forbrug.dk


Denne klageadgang er fastsat i forbrugerklagelovens kapital 5 om mediation. Dette koster 100 kr., som ikke tilbagebetales. Er der ikke fundet en mindelig løsning ved mediation, kan der klages til Forbrugerklagenævnet. Dette koster 400 kr. Dette beløb tilbagebetales, hvis klageren får medhold.
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kan fastsætte beløbsmæssige over- og undergrænser m.v. for størrelsen på det omtvistede beløb, som betingelse for indbringelse af klager. Læs nærmere herom på www.forbrug.dk.

 

Der er tale om en ny lov, der vil blive tilføjet i leveringsvilkår i forsyningens betalingsvedtægt og vandforsyningsregulativ - ved næste opdatering af disse betalingsvedtægter/regulativer.

 

Links:

» Lov nr. 524 af 29. april 2015 om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager (forbrugerklageloven)

» Forbrugerrettigheder, klage og vejledning - forbrug.dk (Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen)