Udskriv denne side

Nyheder

fredag d. 16. oktober 2015

Vores klimatilpasningsprojekt i Kratbjerg er i fuld gang


Formålet med projektet er at afhjælpe oversvømmelsesproblemer på Fredensborg Golfs arealer og skabe et bedre vandmiljø i åen.

 

Oversvømmelserne sker ved kraftige regnskyl, hvor regnvand i den østlige del af Fredensborg By ledes til vandløbet Asminderødgrøften.

Man har været i fuld gang med gravemaskinerne på arealet vest for lokalbanen ved Kratbjerg og har nu lige lagt ny asfalt på et stykke af stien.

Foto 15-10-2015, området syd-vest for kratbjerg stien Foto 15-10-2015, området nord-vest for kratbjerg stien

Om projektet:

Det eksisterende vandløb omlægges og slynges, der anlægges stier samt der vil blive beplantet mm. Vandløbet vil få en dobbeltprofil og kan oversvømme til et større vådareal.

Alt i alt udformes klimaprojektet til samtidig at skabe et bedre rekreativt område - helt ligesom ved klimaprojektet i Kokkedal omkring Usserød Å.

» Du kan se flere billeder og læse mere om projektet her