Udskriv denne side

Nyheder

tirsdag d. 23. februar 2016

Kloakarbejde ved Fredensborg Golfbane


Fredensborg Forsyning er i øjeblikket i gang med at udskifte en trykledning gennem Fredensborg Golfbane.

 

Øv. tv.: Via en søger på jordoverfladen gives der oplysninger om dybde og hældning og dermed har bore-operatøren mulighed for en eventuel nødvendig korrektion af borehovedet.
Øv. th.: Boremaskinen til styret underboring.
Ned. tv.: De nye plastrør har en diameter på 31,5 cm.
Ned. th.: Svejsning af rør.

 

Vi gik igang i midten af februar og forventer at være færdige i marts, inden Påske 2016.

For at skåne golfbanen og de omkringliggende arealer mest muligt, blev det planlagt at foretage styret underboring i stedet for traditionel opgravning. Men området har vist sig vanskeligt - ved at der ligger mange store sten - og man bliver derfor nu nød til at opgrave en del af strækningen.

Ledningen lægges under Hillerødvejen, videre i udkanten af golfbanen, under golfbanen og langs stien - for til sidst at slutte ved pumpestationen på Sørupvej. Her etableres også en ny kraftigere pumpebrønd.

Strækningen er ca. 1 km og arbejdet bliver foretaget dels ved opgravning og dels ved styret boring.

 

Styret boring

Styret boring er en opgravningsfri (No-Dig) metode til lægning af rør (og kabler). Ved at bruge styret underboring kan ledninger fremføres uden opgravning – og herved belastes miljø og omgivelser mindst muligt.

Fordele

  • Minimal opgravning
  • Ingen trafikproblemer
  • Teknologien gør det endvidere muligt at ændre dybde og forløbet i terrænet (tracé), under boreforløbet.
  • Kort anlægstid
  • Færre udgifter til jorddeponi

Fremgangsmåde

I praksis udføres ledningsføring med styrbar underboring, fra et starthul til et modtagerhul. Når de to huller er udgravet, laves en pilotboring igennem jorden på den ønskede strækning ved hjælp af et roterende borerør med et styrbart borehoved. Maskinen har et fleksibelt borerør, der gør det muligt at bore i buede og krumme linjer. Når pilotboringen når frem til modtagerhullet, monteres en udvider på borerøret, og bagved denne monteres den nye ledning, som så trækkes tilbage til starthullet.

 

Læs mere om projektet på Fredensborg Golfbane og omegn her

Projektet gennemføres i henhold til vandplanerne.