Udskriv denne side

Nyheder

onsdag d. 26. april 2017

Sektionering af vandforsyningen


Fredensborg Forsyning har fokus på forsyningssikkerhed og vandspild, og gennemfører derfor sektioneringsprojekt af hele vandforsyningens ledningsnet.
Vores Entreprenør Team graver i øjeblikket sektionsbrønd ned, på Nørredamsvej i Fredensborg.

Samtidig med sektionsbrønden lægger vi nye vandledninger ned i Nørredamsvej, i Fredensborg.

Ved at lave en opdeling af ledningsnettet i sektioner, kan vi hurtigere opdage vandbrud, der ikke lige kan ses på jorden.

Det gøres ved at etablere en række sektionsbrønde, der måler vandets flow, tryk og temperatur. Data sendes til vores elektroniske registrerings og overvågningssystem (SRO). På den måde sikrer sektioneringen både en bedre daglig driftsstyring af vandforsyningen samt optimere arbejdet med at overvåge og nedbringe vandspild fra vandledningerne.

 

» Læs mere om sektionerings projektet