Udskriv denne side

Nyheder

torsdag d. 01. marts 2018

Frostsikring af målerbrønd


Målerbrønde findes i flere varianter. Kravet til alle målerbrønde er, at brønde skal være frostsikret, dybden skal være 80-100 cm, og der skal være et isoleret dæksel, som sidder korrekt fast. Gør det ikke det, kan det være årsag til frostsprængninger.

 Vedligehold brønden.

Du skal være opmærksom på, at brønden er ren og grundvandet ikke står op i brønden. Hvis der er jord i brønden skal det fjernes. Hvis der er grundvand i brønden, kan det være nødvendigt at lave dræn.

 

 

Isolering

Ekstra isolering af brønden kan til en vis grad hindre frostsprængning. Isolering kan udføres direkte på rør og måler med isoleringsmåtter, som er beregnet til formålet. Vær opmærksom på, at ekstra isolering kun er med til at udsætte frosten.

 

 

Frostsikring

Brønden kan sikres ved at tilføre varme i form af et selvregulerende varmekabel under en isolering.

Installationen skal udføres af en fagmand med kendskab til el- og vandinstallationer, og skal kun udføres, hvis der ikke er andre muligheder.