Udskriv denne side

Nyheder

torsdag d. 22. marts 2018

Vandets Dag den 22. marts


I  dag er det FN’s internationale mærkedag "World Water Day".
Årets tema er 'Nature for Water' - at bruge naturen og anvende naturbaserede løsninger til at håndtere de udfordringer med vand, vi står over for.Vandets Dag eller Verdens Vanddag blev grundlagt på FN's miljøkonference i Rio de Janeiro i 1992, for at sætte fokus på betydningen af rent vand og som fortaler for bæredygtig forvaltning af vandsressourcerne.

I dag lever 2,1 milliarder mennesker uden rent og sikkert drikkevand hjemme; det påvirker deres sundhed, uddannelse og levebrød.

Med temaet ”Nature for Water” ønsker FN at sætte fokus på, at vi kan reducere oversvømmelser, tørke og vandforurening via naturbaserede løsninger - bl.a. ved at plante nye skove, forbinde floder, genoprette vådområder og beskytte vandløb mod forurening fra landbruget mm.

Læs mere på World Water Day hjemmeside