Udskriv denne side

Nyheder

fredag d. 30. november 2018

Vi gør det da meget godt :-)


Fredensborg Forsyning deltager hvert år i DANVA's Benchmarking, som sammenligner vandselskaberne på tværs - og gør det muligt at afdække de stærke og de svage sider i selskabet.
Vi ligger faktisk rigtig flot sammenlignet på nøgletal - for vandpris, vandtab, driftsomkostninger...

DANVA udgiver hvert år publikationen "Vand i tal", der indeholder nøgletal og grafer, der blandt andet viser, hvor landets vandselskaber ligger i forhold til hinanden.

Her kan "Vi" prale med:

  • At gennemsnitsprisen på en liter vand i Danmark er 6,9 øre. Prisen på vand fra os koster i gennemsnit ca. 5,9 øre (målt på samlet drikkevand og spildevandspris inkl. fast målerafgift).
  • Der er igen i 2017 ny rekord i at spare på vandet: Vandforbruget i de danske husholdninger er i gennemsnit 103 liter pr. person pr. døgn.
  • Hvad angår vandforsyningssikkerhed, så var den gennemsnitlige oppetid i 2017 højere end 99,9% - også hos os og vi har således stort set altid vand i hanen.
  • Danmark er verdensførende i at have minimalt vandtab. Fredensborg Forsyning ligger i top 5 hvad angår mindst vandtab: 1,1% ift. 7,22% på landsplan.
  • Fredensborg Forsyning ligger rigtig flot hvad angår driftsomkostningerne. Fx er spildevandsselskabernes faktiske driftsudgifter i gennemsnit 10,87 kr. for at transportere og rense 1 m3 solgt vand ( tallet dækker over store spredninger). Fredensborg Forsyning ligger blandt de mest effektive med kun ca. 8,80 kr. pr. m3.
  • Hvad angår udgifterne på energi, til at producere og levere drikkevand, ligger vi tæt på gennemsnittet. Vi vil arbejde henimod at reducere el forbruget og ligge endnu pænere i statistikken.

Ved at vi deltager i DANVA Benchmarking, opfylder vi samtidig Vandsektorlovens krav om procesbenchmarking.

 

» Se publikationen Vand i tal 2018

» Se Vandpris på danmarkskort