Udskriv denne side

Nyheder

onsdag d. 12. februar 2020

Forbrugerklager får ny klageportal


Hvis du ønsker at klage vedr. din regning, leverance eller andre forhold vedrørende vandforsyning og/eller vandafledning, skal du først kontakte os skriftligt, så vi kan rydde mulige misforståelser af vejen. Går du derefter et skridt videre, så skal klager, til Center for Klageløsning og Forbrugerklagenævnet, fremover gå via den nye ”Klageportal for Nævnenes Hus”.

Overflytningen til det nye klagesystem betyder, at det i en periode fra den 12. februar til 17. februar 2020 ikke vil være muligt at oprette klager, tilføje/læse dokumenter eller kommunikere via klageportalen for Nævnenes Hus (eller via Klag online og Min sag på forbrug.dk).

Har du en igangværende klage, hos Center for Klageløsning og Forbrugerklagenævnet, så vil den automatisk blive overført til klageportalen for Nævnenes Hus.

 

Ønsker du information vedr. dine klagemuligheder på vand og spildevandsområdet, så læs vores side om Klagemuligheder

På Nævnenes Hus’ hjemmeside kan du læse mere om klageportalen for Nævnenes Hus