Udskriv denne side

Nyheder

onsdag d. 15. april 2020

LAD VANDET LØBE inden genåbning af Danmark


Når daginstitutioner, skoler, hoteller og virksomheder genåbner, skal man sikre sig bl.a. mod legionellabakterier, der trives i stillestående vandrør og -tanke. Derfor er det en god idé at åbne for vandhanerne og lade rørene blive skyllet godt igennem. Det gælder både det kolde drikkevand og det varme vand i brusebadet!

Under COVID-19 pandemien har skoler, institutioner og mange arbejdspladserler i en periode været lukket eller haft nedsat aktivitet. Vandforbruget har i perioden derfor være nedsat eller helt stoppet, hvilket giver risiko for vækst af legionella, andre bakterier og biofilm i vandsystemerne.

Legionella bakterien kan medføre den såkaldte legionærsyge, som er en alvorlig form for lungebetændelse.

Legionellabakterier findes ofte i varmtvandssystemet, fordi de her finder gode vækstbetingelser. Bakterierne formerer sig nemlig bedst mellem 25°C og 45°C. De kan dog ikke vokse, hvis temperaturen er under 20°C og bakterierne dør ved mere end 55°C.

Udskylning af vandinstallationer ved genåbning af institutioner mv.:

 • Vandinstallationen i bygninger, der ikke har været i brug, skal skylles godt igennem inden genåbning
 • Vandet har stået stille længe, og det kan give anledning til problemer med drikkevandskvaliteten. Det anbefales derfor, at installationen skylles igennem, indtil konstant(kølig) temperatur - dette gøres bedst ved at åbne alle vandhaner, der bruges til drikkevand, og lade vandet løbe, indtil temperaturen er konstant
 • Er der baderum med brusere, som også har stået stille længe anbefales også, at lade disse installationer skylle igennem. Såfremt brusere ikke skal benyttes i længere tid, anbefales, at bruseslangen tømmes for vand, dette for at forhindre opblomstring af f.eks. legionella.
 • Bruseslangen tømmes for vand ved at afmontere den ved blandingsbatteriet.

 

Hvad kan du gøre for at undgå legionella?

Man skal skylle sine vandinstallationer igennem, hvis man har været væk i mere end tre dage. Det sker ved at lade vandhanen løbe, indtil vandtemperaturen er konstant.

Hvis temperaturen i varmtvandsanlægget er sænket for meget (for at spare på energien), kan det give problemer med legionella, ligesom stillestående vand kan forstærke problemet.

Generelt anbefales disse forholdsregler for at undgå bakterievækst i varmtvandsbeholdere og vandledninger:

 • Vandet skal minimum være 60 grader i varmtvandsbeholderen
 • Vandet skal minimum være 55 grader ved fjerneste tapsted
 • Vandets skal være minimum 50 grader retur fra cirkulation til varmtvandsbeholder
 • Sørg for udslamning af store varmtvandsbeholdere og gennemskylning af cirkulationsledningen mindst én gang ugentligt
 • Fjern blinde rørledninger og tapsteder, der ikke bliver brugt regelmæssigt. Her kan vandet stå stille længe, og bakterierne kan leve ved en gunstig temperatur
 • Hold det kolde vand så koldt som muligt
 • Koldt og varmt vand skal blandes så tæt på tapstedet som muligt.

 

Mere info:

Vejledning fra Teknologisk Institut

Vejledning fra Rørcentret (pdf)