Udskriv denne side

Nyheder

torsdag d. 16. juli 2020

Gældsstyrelsen inddriver fortsat restancer for Fredensborg Forsyning


Fredensborg Forsyning A/S har valgt fortsat, at benytte Gældsstyrelsen til inddrivelse af restancer hos kunderne i vores forsyningsområde. Dette på trods af, at ny lovgivning på området har åbnet op for muligheden, at lade et privat inkassofirma overtage denne opgave.

 

Den elektroniske forbindelse mellem forsyningens afregningssystem og gældsstyrelsen forløber fuldstændig uproblematisk og helt automatisk alt afhængig af, hvor i et restanceforløb en kunde befinder sig. Vær opmærksom på, at Fredensborg Forsyning A/S ikke har mulighed for at hjælpe en kunde med en aftale om betaling af et krav over flere rater, hvis kravet først er sendt til inddrivelse via Gældsstyrelsen. Gældsstyrelsen inddriver restancer via lønindhold, modregninger og ved tvangsauktioner over fast ejendom.

I løbet af efteråret, vil Fredensborg Forsyning A/S blive tilknyttet det nye inddrivelsessystem PSRM hos Gældsstyrelsen. Med det nye gældsinddrivelsessystem kan Gældsstyrelsen igen lønindeholde – altså trække personer, med gæld til det offentlige, i løn. Det er et af Gældsstyrelsens vigtigste og mest effektive værktøjer, fordi gælden bliver inddrevet direkte fra skyldnerens løn inden, at vedkommende får lønnen udbetalt. Eksisterende krav hos Gældsstyrelsen bliver automatisk flyttet til det nye system.

Du kan læse mere om det nye inddrivelsessystem hos Skatteministeriet på skm.dk og hos Gældsstyrelsen på gaeldst.dk