Udskriv denne side

Nyheder

tirsdag d. 25. august 2020

Mundbind skal smides i restaffald


Både engangsmundbind og stofmundbind skal i den almindelig skraldespand til restaffald, når de er udtjent.

 

I takt med, at brugen af mundbind vokser, gør mængden af udtjente og kasserede mundbind det samme.

Både engangsmundbind og stofmundbind skal bortskaffes som restaffald. Det vil sige, at de udtjente mundbind skal i den nærmeste skraldespand til restaffald i det offentlige rum eller i restaffaldet i husholdningerne.

Andre udtjente værnemidler som eksempelvis handsker og visirer er også restaffald og skal bortskaffes som sådan.

Værnemidler må ikke efterlades i naturen. De fleste er lavet af plastik - også selvom de ligner papir eller stof. De kan derfor ikke nedbrydes i naturen og øger samtidig risikoen for smittespredning.

Kilde: https://mst.dk/service/nyheder/nyhedsarkiv/2020/aug/udtjente-mundbind-skal-i-skraldespanden/

 

Sådan skal din håndsprit affaldssorteres

Hvad skal der ske med alle de tomme beholdere bagefter?

Håndsprit er et let-antændeligt produkt, og du skal derfor sortere beholderen som farligt affald.  Et godt pejlemærke er, om der på beholderen er et faresymbol for brandfarligt affald. Hvis det er tilfældet, skal den sorteres som farligt affald/ på genbrugspladsen. Er produktet uden advarsel, kan flasken sorteres som plast - alternativt restaffald - både selve flasken og pumpen, hvis flasken har en.

Hvad gør man med eventuelle rester?

Desinfektionsmidler bliver højst sandsynligt brugt helt frem til sidste dråbe. Men er der en smule væske tilbage i beholderen, som du ikke får brugt, er det vigtigt, at det ikke hældes i afløbet eller smides i skraldespanden. I stedet skal det afleveres som farligt affald, på genbrugspladsen.