Udskriv denne side

Nyheder

onsdag d. 02. marts 2016

Nyt målesystem for Usserød Å


Nu kan du selv holde øje med vandet i Usserød Å. Målestationer langs åen leverer data om bl.a. vandstand og iltindhold, som man kan følge via en ny hjemmeside.

 

 

Initiativet er led i Usserød Å samarbejdet mellem de tre nævnte kommuner og deres forsyninger. I samarbejdet, der støttes med midler fra EU’s LIFE-program, gøres en fælles indsats dels for at hindre nye oversvømmelser ved skybrud, dels for at forbedre vandkvaliteten.

 

Værn mod oversvømmelser

Som arbejdsredskab for de tre kommuner, kan målesystemet advare når vandstanden når et kritisk niveau.

Det er tre målere ved Mortenstrupvej, Stampedam og Parallelvej, som reagerer når vandstanden når et vist niveau, og sender en besked til de tre kommuner om, at vandstanden i Usserød Å er meget høj, og at der er risiko for at vandet fra åen vil kunne oversvømme huse, hvis vandstanden bliver ved med at stige.

Dette giver kommunerne mulighed for på forhånd, at forberede sig på at håndtere en oversvømmelsessituation, og derved mindske konsekvenserne af en oversvømmelse.

Målerne benyttes også i en model for Usserød Å, der kan forudsige hvor der er størst risiko for oversvømmelser fra åen ved kraftige skybrud.

 

 

Besøg målerhjemmesiden:
http://hydroinform.dk/UsseroedIntern.html

Besøg Usserød Å projektet's hjemmeside:
www.usserodaa.dk