Udskriv denne side

Bliv kandidat til forbrugervalget

Fra den 27. november til den 10. december 2017 afholder vi valg af forbrugerrepræsentanter til bestyrelserne i Fredensborg Vand A/S og Fredensborg Spildevand A/S.

Før valget skal vi finde kandidater til 2 bestyrelsesmedlemmer og op til 4 suppleanter.

Hvem kan blive kandidat?

Du skal opfylde flere ting for at kunne melde dig som kandidat:

 • Du skal være over 18 år.
 • Du skal kunne dokumentere, at du er anbefalet af 10 personer (stillere), som er myndige, er kunder ved Fredensborg Vand A/S eller Fredensborg Spildevand A/S, og som ikke tilhører kandidatens husstand.

Download stillerlisten til underskrifter...

Hvad indebærer opgaven?

Du skal være indforstået med flere ting, hvis du stiller op som kandidat:

 • Forbrugerrepræsentanterne vælges som fællesrepræsentanter for bestyrelserne i både Fredensborg Vand A/S og Fredensborg Spildevand A/S. Det forventes tillige, at de to forbrugervalgte repræsentanter vil blive tilbudt en bestyrelsespost i Fredensborg Forsyning Holding A/S, Fredensborg Forsyning A/S og Fredensborg Affald A/S.
 • De to kandidater, som får flest stemmer, vælges som bestyrelsesmedlemmer. Suppleanterne er de kandidater, som får 3. til 6. flest stemmer.
 • Perioden dækker over 4 år fra 2018-2021.
 • Aktiv deltagelse i 4 ordinære bestyrelsesmøder om året + forberedelsestid.
 • Aktiv deltagelse til 1 generalforsamling om året.

Download Forbrugerrepræsentanters rettigheder, pligter og ansvar
Download valgregulativet
Download vedtægter for Fredensborg Vand A/S
Download vedtægter for Fredensborg Spildevand A/S

Hvordan melder du dig som kandidat?

Du melder dig som kandidat via vores valgsystem stemonline.dk, hvor du bl.a. kan:

 • skrive lidt om dig selv
 • uploade billede
 • uploade din udfyldte stillerliste
 • linke til din personlige Facebook- og/eller Linkedin-profil

Før du trykker på "indsend", er det vigtigt, at du giver samtykke ved at sætte flueben i boksen.

Download stillerliste og valgregulativ...

Her kan du downloade valgregulativet og stillerlisten, som du skal bruge til underskrifter fra dine 10 stillere.

Download valgregulativet
Download stillerlisten

Husk at stillerlisten skal uploades på din profil på stemonline.dk/fredensborgforsyning senest 17. november 2017.