Udskriv denne side

Selskabsoplysninger - Selskabsstruktur og Organisation

Fredensborg Forsynings aktiviteter er udskilt i en række selvstændige aktieselskaber.

Fredensborg Forsynings selskaber er ejet 100 pct. af Fredensborg Kommune.
Selskaberne drives privatretligt efter Selskabsloven og Årsregnskabsloven. Herudover er Fredensborg Forsyning underlagt forsyningslovene inden for vand, spildevand og affald.

Fredensborg Forsyning består af fem aktieselskaber. Et overordnet holdingselskab og herunder fire selskaber: tre der indeholder alle fysiske aktiver, henholdsvis på vand-, spildevand- og affaldsområdet – og herudover et serviceselskab (Fredensborg Forsyning A/S) med administrationen og hvor også alle ca. 40 medarbejdere er ansat. Henrik Hansen er adm. direktør i alle selskaber.

Selskabsstrukturen og organisationen fremgår af nedenstående diagrammer: