Udskriv denne side

Klagemuligheder

Vejledning om klagemuligheder på vand og spildevandsområdet

Hvis du som kunde hos Fredensborg Forsyning ikke er tilfreds med din regning, leverance eller andre forhold vedrørende vandforsyning eller spildevandsforsyningen, har du forskellige muligheder for at klage.

​I første omgang kan du skriftligt henvende dig til vores kundeservice.
Ofte er der nemlig tale om en fejl eller misforståelse, som uden videre kan opklares via dialog.​

Kan sagen ikke klares på den måde, kan du gå et skridt videre og klage til et ankenævn.

​Hvis du har klaget til Fredensborg Forsyning vedrørende vandforsyning og/eller spildevandsforsyning, og du ikke er tilfreds med svaret eller afgørelsen, bør du sikre dig, at du som minimum har svaret/afgørelsen på skrift, f.eks. i en e-mail eller brev.

 

Forbrugere kan indbringe klager vedrørende tvister med kloak- eller vandforsyningen for:

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby

Du kan også klage online her (Vælg: ”energi” og dernæst "Vandforsyning eller spildevand").
Efter et klagetjek får du mulighed for at starte en klagesag ved at logge ind med NemID og udfylde en klageformular.

Klageadgangen er fastsat i forbrugerklagelovens kapital 5 om mediation. Er der ikke fundet en mindelig løsning ved mediation (mægling), kan der klages til Forbrugerklagenævnet. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kan fastsætte beløbsmæssige over- og undergrænser m.v. for størrelsen på det omtvistede beløb, som betingelse for indbringelse af klager.

Læs nærmere herom på www.forbrug.dk, hvor du også kan se hvad det koster at indsende en klage. Gebyret tilbagebetales, hvis du får medhold. 

 

Hvis du bor i et andet EU-land
Europa-Kommissionens online klageportal kan anvendes ved indgivelse af en klage, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land: ec.europa.eu/consumers/odr.

 

Der er ikke øvrige klageinstanser

Fredensborg Kommune kan ikke længere træffe afgørelser vedrørende klager om vandforbrug, eller øvrige tvister med vandforsyningen eller spildevandsforsyningen.