Udskriv denne side

Klagemuligheder

Vejledning om klagemuligheder på vand og spildevandsområdet

Hvis du som kunde hos Fredensborg Forsyning ikke er tilfreds med din regning, leverance eller andre forhold vedrørende vandforsyning eller spildevandsforsyningen, har du forskellige muligheder for at klage.

​I første omgang kan du skriftligt henvende dig til vores kundeservice.
Ofte er der nemlig tale om en fejl eller misforståelse, som uden videre kan opklares via dialog.​

Kan sagen ikke klares på den måde, kan du gå et skridt videre og klage til et ankenævn.

​Hvis du har klaget til Fredensborg Forsyning vedrørende vandforsyning og/eller spildevandsforsyning, og du ikke er tilfreds med svaret eller afgørelsen, bør du sikre dig, at du som minimum har svaret/afgørelsen på skrift, f.eks. i en e-mail eller brev.

 

Forbrugere kan indbringe tvister med vandforsyningen for:

Center for klageløsning
Nævnenes Hus
Toldboden 2
8800 Viborg

Du kan også klage via Center for Klageløsning og Forbrugerklagenævnets Klageportal for Nævnenes Hus

Kan der ikke opnås en fælles løsning mellem forbrugeren og vandforsyningen hos Center for klageløsning, kan forbrugeren vælge at gå videre med sagen til Forbrugerklagenævnet eller anlægge en sag ved domstolene.

Klageadgangen er fastsat i forbrugerklagelovens kapital 5 om mediation.

 

Hvis du bor i et andet EU-land
Europa-Kommissionens online klageportal kan anvendes ved indgivelse af en klage, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land: ec.europa.eu/consumers/odr.

 

Der er ikke øvrige klageinstanser

Fredensborg Kommune kan ikke længere træffe afgørelser vedrørende klager om vandforbrug, eller øvrige tvister med vandforsyningen eller spildevandsforsyningen.

 

Aktindsigt

Kommunalt ejede vandforsyninger er desuden omfattet af offentlighedslovens regler om aktindsigt.