Udskriv denne side

Procedure vedr. restancer

Procedure for inddrivelser af restancer i Fredensborg Forsyning A/S

 

Et normalt rykkerforløb består af 4 rykkerskrivelser.

Rykkerskrivelse nr. 1 og Rykkerskrivelse nr. 2 sendes fra Fredensborg Forsyning A/S henholdsvis 14 dage og 28 dage efter betalingsfristen.

Rykkerskrivelse nr. 3 sendes 42 dage efter betalingsfristen og adviserer om registrering i RKI-registeret hos Experian A/S, som Fredensborg Forsyning A/S har indgået samarbejde med. Såfremt betaling ikke finder sted efter denne skrivelse, vil kravet blive registreret i RKI, indtil kravet er betalt (max. 5 år).

Rykkerskrivelse nr. 4 sendes 56 dage efter betalingsfristen og adviserer om registrering hos SKAT, som herefter, i henhold til Lov om opkrævning og inddrivelse af visse fordringer, vil tvangsinddrive restancen ved. f.eks. udlæg og/eller indhold i løn, dagpenge, pension m.m.. Registreringen hos SKAT vil bestå indtil kravet er betalt.

SKAT vil på vegne af Fredensborg Forsyning A/S sørge for afbrydelse af forældelsen af kravene ved besøg i fogedretten.

Når kravet er registreret hos SKAT vil Fredensborg Forsyning A/S igen gennemgå kravet. Såfremt der er mulighed for afbrydelse af vandforsyningen, vil kunden modtage særskilt brev med henblik på en afbrydelse af vandforsyningen til skyldners ejendom. Når afbrydelse har fundet sted, vil tilslutning først være mulig, når hele restancen er betalt.

Afbrydelse af vandforsyningen sker som sidste led i inddrivelsesforløbet. Fredensborg Forsyning A/S tror på dialog med vores kunder frem for vidtrækkende indgreb.

Fredensborg Forsyning A/S opretter gerne én aftale om betaling af restance med en skyldner, såfremt denne underskriver en skyldnererklæring. Gebyr og renter opkræves i henhold til takstbladet.

I hele inddrivelsesperioden opkræver Fredensborg Forsyning A/S renter. Fredensborg Forsyning A/S følger Bekendtgørelse af lov om renter og andre forhold ved forsinket betaling.

Såfremt restancen har nået RKI eller SKAT anbefaler vi, at indbetaling til Fredensborg Forsyning A/S sker via Fredensborg Forsyning A/S’s debitorkonto hos Arbejdernes Landsbank:
Reg. nr. 5301 / konto nr. 0253700 – husk at skrive cpr nr. og forbrugssted, så vi ved hvor indbetalingen hører til.

Indbetalinger direkte til Fredensborg Forsyning A/S’s debitorkonto giver en omgående direkte sagsbehandling af din indbetaling, mens indbetalinger via SKAT eller indbetalingskort i øvrigt er afhængige af flere tidskrævende opdateringer gennem flere snitflader.

 

Læs her om forbrugeres klageadgang vedr. tvister med kloak- eller vandforsyningen.