Udskriv denne side

Nyheder

tirsdag d. 01. december 2015

Nye samarbejdsmuligheder undersøges


Der er udarbejdet tre analyser, der skal danne grundlag for en beslutning, om forsyninger i Nordsjælland skal fusionere eller indgå i anden form for tættere samarbejde.

Der har i løbet af 2015 været udarbejdet tre større analyser af mulighederne for sammenlægning af forskellige forsyningsselskaber i det nordsjællandske område.

Analyserne kommer med bud på mulige fremtidige samarbejdsmodeller på vand- og spildevandsområdet. Rapporterne analyserer potentialer, muligheder og synergigevinster (besparelser) for forskellige samarbejdsmodeller, der spænder fra mere tekniske samarbejder, over en holding-model, og til fuld fusion af forsyningsselskaberne.

De tre rapporter for hver af de tre gennemførte analyser; henholdsvis Nordlig-analyse, Midt-Nord analyse og Midt-Øst-analysen (Fælles Renseanlæg), kan læses her:

Sagen har været på Økonomiudvalgets møde den 16. november 2015, hvor det blev besluttet at der arbejdes videre med model Midt-Øst med udgangspunkt i en holdingstruktur.

I korte træk går denne model ud på, at undersøge mulighederne for at gennemføre en fælles renseanlægsstruktur i følgende fem kommuner: Fredensborg, Hørsholm, Allerød, Rudersdal og Lyngby-Taarbæk.

Renseopgaven organiseres ved at der stiftes et holdingselskab Fælles Holding A/S, som kommunerne ejer i fællesskab, og som samler opgaverne inden for både vandforsyning og spildevand. Alle medarbejderne samles i et fælles serviceselskab, der ejes af holdingselskabet. Holdingselskabet ejer derudover et nyt fælles renseselskab (Fælles Rens A/S) samt de eksisterende forsyningsselskaber.