Udskriv denne side

Analyserapporter (vand)

Hvor mange prøver skal der tages ?

Vand fra hanen I bekendtgørelse for vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg er der angivet, at kontrolhyppigheden fastsættes på grundlag af den vandmængde som vandforsyningen har produceret eller distribueret det foregående kalenderår.

  • I Fredensborg-Humlebæk området, hvor vi har de 2 vandværker Humlebæk Vandværk og Endrup Vandværk, producerer vi årligt ca. 1,1 mio. m³ drikkevand. En del af dette drikkevand videresendes til Nivå.
  • I Nivå-Kokkedal området modtager vi vand fra Sjælsø Vandværk. Herfra distribuerer vi årligt ca. 750.000 m³ drikkevand.

På den baggrund tager vi følgende årlige prøver til analyse på både Humlebæk Vandværk og Endrup Vandværk:  1 stk. normal kontrol, 1 stk. udvidet kontrol, 1 stk. kontrol med sporstoffer og 1 stk. kontrol med organiske mikroforureninger. Desuden tages der boringskontrol hvert fjerde år.
På ledningsnettet tager vi årligt minimum 20 prøver.

Her kan du se de seneste analyserapporter:

Alle analyserne bliver registreret hos GEUS (De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland). Her kan man finde de historiske analyser i Jupiter-databasen under Tjek Din Vandkvalitet.

For at kunne læse disse rapporter (pdf-dokumenter) kræver det, at du har en pdf-læser installeret på din computer.
Hvis du ikke har et program installeret, kan du hente et gratis her.