Udskriv denne side

Nyheder

onsdag d. 25. maj 2016

Miljørigtig og bæredygtig slambehandling.


Vi er snart færdige med at renovere alle ni slambassiner på Fredensborg renseanlæg. Læs her om hvordan overskudsslam, på vores slammineraliseringsanlæg, kommer miljøet til gode.

Fredensborg Renseanlægs slammineraliseringsanlæg blev i 2015 renoveret og her i foråret 2016 renoveres de sidste tre slambassiner.

 

Der er forskellige metoder til at behandle og afskaffe overskudsslam fra renseanlæg.

Overskudsslam indeholder kvælstof og fosfor. Det kan derfor bruges som gødning på landbrugsjorden. Men før det kan spredes på marken, skal det drænes for vand. På Fredensborg Forsynings to renseanlæg foregår behandlingen af slam dels i et slammineraliseringsanlæg og dels på centrifuge.

Ved slammineralisering bruges naturens egne metoder til at afvande og nedbryde de forurenende stoffer, der er i spildevandet ( fra vaskepulver, rengøringsmidler o.lign.) – og mineralisere slammet til gødning.

Særligt miljøvenligt ved slammineralisering er, at både slamkvaliteten forbedres og samtidig afvander slammet uden brug af energi og afvandingskemikalier - samt 100% af kvælstof og fosfor genanvendes.

Fredensborg Renseanlægs slammineraliseringsanlæg består af ni slambassiner tilplantet med tagrør ovenpå et filterlag af små sten. Når slammet pumpes ud i et af bassinerne, dræner det meste af vandet hurtigt ned igennem filterlaget, og ledes via et rørsystem tilbage i renseanlægget. En stor del af det resterende vand i slammet optages af tagrørene. Efter minimum 10 år tømmes slambassinerne og bliver afsat til landmænd som gødning på markerne.

 

» Læs mere om slambehandling på vores renseanlæg

» Læs mere om spildevandsrensning på vores to renseanlæg