Udskriv denne side

Tømning af fedtudskillere

Selvbetjening

I vores selvbetjening kan du se hvornår din fedtudskiller sidst blev tømt, og hvornår næste tømning er planlagt (frekvensen). Du kan også tilmelde dig varsling om tømning på email eller SMS samt få dine tømningsattester tilsendt automatisk på email.

Klik her (nogle af oplysningerne kræver din "Tank kode", som du finder på tømningsattesten).

 

Hvad er en fedtudskiller

En fedtudskiller er en tank, der skiller fedt og olie fra spildevandet. Når spildevandet løber gennem tanken, stiger fedtet til vejrs og samler sig på overfladen. Her bliver fedtet holdt tilbage, mens spildevandet løber ud i kloaksystemet.

 

Hvem skal have en fedtudskiller

Virksomheder, der leder fedt eller olie ud sammen med spildevandet, skal have en fedtudskiller. Det er først og fremmest virksomheder som producerer fødevarer, der skal etablere en fedtudskiller. Det er for eksempel: Restauranter, Grillbarer, Pizzeriaer, Storkøkkener, Cateringfirmaer, Kantiner, Slagterbutikker og Bagerier.

 

Hvorfor er det nødvendigt med en fedtudskiller?

Hvis fedt og olie løber ud i kloakken, vil det efterhånden aflejre sig i rør og samlinger, og stoppe rørene helt til. Det betyder, at spildevandet vil blive presset op gennem kloakristene i vejen samt i afløbene i folks kældre.
Det er desuden dyrt at rense kloakkerne, pumpestationerne og renseanlæg fri for fedt, og det giver problemer med arbejdsmiljøet for forsyningens medarbejdere.

Det er et lovkrav for alle der driver levnedsmiddelindustri og erhvervskøkkener, at installere en fedtudskiller når der er risiko for et højt indhold af fedt og olier i spildevandet. Det skal være en autoriseret kloakmester, der etablere fedtudskilleren.

 

Regulativ

Reglerne for tømningsordningen kan ses i "Regulativ for Tømning af fedtudskillere" (Bilag 3) i
Vedtægt for kloakbetaling i Fredensborg Spildevand A/S

 

Tømningsfrekvens

Fedtudskilleren skal tømmes efter behov, dog mindst en gang om året. Det er obligatorisk at være med i tømningsordningen.

Ved tømningen skal der være fri adgang til tanken. Dækslet skal være tilgængeligt, fritlagt og må ikke veje over 25 kg.

Fredensborg Forsyning administrerer ordningen, mens driften af den praktiske tømning af tankene er udliciteret til det private entreprenørfirma, FKSSlamson.

Henvendelser vedrørende selve tømningen skal rettes til entreprenør FKS Slamson på telefon 6342 1017 eller email to@fksslamson.dk

Henvendelser om selve tømningsordningen skal rettes til Fredensborg Forsyning A/S på telefon 3529 4400 eller på forbrug@fredensborgforsyning.dk

 

Takster for tømningsordning

Du kan altid se taksterne i vores takstblad