Udskriv denne side

Lokal Afledning af Regnvand (LAR)

 

Regnvand på egen grund

Som et led i klimatilpasningen til de øgede regn mængder er det vigtigt at etablere en naturlig tilbageholdelse af regnvandet for at reducere risikoen for oversvømmelser. Du kan for eksempel som boligejer, boligforening eller erhvervsejendom forsinke afstrømningen til kloakkerne ved at nedsive regnvandet lokalt, der hvor det falder.

 

Mulighed for tilbagebetaling af en del af tilslutningsbidraget

For at tilskynde dig til at holde regnvandet på egen grund, og som led i Fredensborg Kommunes klimatiltag, er det nu muligt at få refunderet en del af tilslutningsbidraget til Fredensborg Forsyning.

Hvis du bor i et område, hvor regnvand fra tage, terrasser, indkørsler og lignende afledes til Fredensborg Forsynings kloaknet, og hvis du vil håndtere alt dit regnvand på din egen grund, har du mulighed for at få refunderet en del af dit tilslutningsbidrag.

For almindelige parcelhuse vil Fredensborg Forsyning tilbagebetale 40 % af tilslutningsbidraget. For etageejendomme og erhvervsejendomme vil Fredensborg Forsyning vurdere i hver enkelt sag, hvor stort et beløb, der kan tilbagebetales. Ansøgningen med beskrivelse af, hvordan du vil håndtere regnvandet på egen grund, sendes til Fredensborg Kommune, team Vand og Natur.

 

Nedsivning af regnvand kræver tilladelse.

Du kan få mere at vide hos Fredensborg Kommune, hvor du også kan finde retningslinjer for udførelse af faskiner og et ansøgningsskema om tilladelse til nedsivning af regnvandet.

 

Metoder

Der findes også andre metoder til lokal afledning af regnvand end ved at nedsive det i en faskine, fx regnbede, grønt tag, regnvandstønder, havebassiner og regnvenlige belægninger. Få inspiration på disse hjemmesider om metoder til lokal afledning af regnvand: