Udskriv denne side

Lugtgener i forbindelse med kloakrenovering

Strømpeforing

En strømpeforing er en renovering af stik og ledninger uden opgravning.
Via to adgangsbrønde placeres en ”strømpe” af glasfiber/ polyester, som hærdes med lys eller luft, således at man laver et rør i røret.

Arbejdet foregår på følgende måde:


1. Indledende TV-inspektion
Der laves en TV-inspektion af kloakledningerne for at se, om de er beskadiget. Derefter vurderes,
hvilke skader, der skal udbedres, og efter hvilke metoder.

2. Rensning af ledning
Rensning af ledningen foregår ved fjernelse af aflejringer i ledningen ved hjælp af en robot og
efterfølgende højtryksspuling.

3. Installation og hærdning af strømpe
Strømpen placeres i den eksisterende ledning ved hjælp af luft-tryk. Efterfølgende hærdes den med
luft eller lys. Dette er en meget sikker og miljørigtig metode.

4. Åbning af stik
Når strømpen er færdighærdet, skal alle stik genåbnes. Dette gøres med en speciel robot, kaldet en
cutter.

5. Afsluttende TV-inspektion
Som en del af kvalitetssikring afleveres en TV-inspektion af det færdige arbejde til Fredensborg
Spildevand A/S.

Eventuelle gener og lugt forbundet med renoveringen

Under renoveringen kan der forekomme lugtgener fra styren ”plastiklugt”. Denne lugt og gene kan skyldes utætte faldstammer, eller vandlåse, der er blevet tømt for vand. For at afhjælpe dette, fyldes vandlåsene med vand, og der luftes ud. Trænger der stadig styrenlugt op, efter at du har fyldt vand i vandlåsene, skyldes det, at du har utætheder i dine afløbsinstallationer i huset. Er det tilfældet, skal du kontakte en autoriseret kloakmester til at få gennemgået dine afløbsinstallationer.

Styren frigøres fra polyester, som er det materiale, der bruges i forbindelse med strømpeforing af kloakker. Styrendampe kan ved selv meget lave koncentrationer opleves meget ubehagelige. Styren i små mængder gør ingen skade. Ligesom for andre kemiske stoffer vi bruger i hverdagen, er der ikke sundhedsfare ved den mængde styren der udvikles ved strømpeforing af kloakker.