Udskriv denne side

Spildevandsrensning

Hos Fredensborg Forsyning er der tre renseanlæg: Fredensborg, Nivå og Karlebo renseanlæg.

Spildevandet bliver ledt til Fredensborg Forsynings tre renseanlæg via ca. 500 km kloakledninger og over 160 pumpestationer fordelt over hele kommunen. Vi renser vandet inden det bliver ledt til Grønholt Å, Bassebækken og Øresund.

Håndtering af spildevand er afgørende for folkesundheden og miljøkvaliteten i vandmiljøet. Faktisk er det helt grundlæggende for samfundet, at der er styr på spildevandet, og at håndteringen og rensningen af spildevandet fjerner de sundhedsskadelige bakterier og stoffer fra miljøet.

Nedenfor kan du læse om Nivå og Fredensborg renseanlæg; hvordan hver trin tager sig af forskellige processer i rensningen af spildevandet.

 

Nivå Renseanlæg

Fredensborg Renseanlæg

Læs her om Nivå renseanlæg og følg de forskellige renseprocesser, fra det beskidte vand ankommer, til det slippes ud i naturen igen. Her kan du læse om renseprocesserne ved rensning af spildevandet på Fredensborg renseanlæg.
 

Slammineralisering

 
Læs her om slambehandling på vores renseanlæg - og hvorfor slammineralisering er en miljømæssig god metode til slambehandling.