Udskriv denne side

Rabat via Trappemodel for spildevand

Folketinget vedtog med lov nr. 902 af 4. juli 2013, at der blev indført en ny spildevandsbetalingsstruktur for virksomheder (pr. 1 januar 2014).

Det nærmere indhold i betalingsstrukturen fremgår af bekendtgørelse nr. 1327 af 10. december 2014 - om fastsættelse af den variable del af vandafledningsbidraget.

Spildevandstaksten blev gjort afhængig af vandforbrugets størrelse. Ejendomme, hvorfra der drives erhverv, der opererer på markedsmæssige vilkår, og som har et vandforbrug større end 500 m3 om året, kan få reduceret vandafledningsbidraget.

Baggrunden for indførslen af differentierede takster ved beregningen af spildevandsafledningsbidraget, er for at sikre en mere kostægte betalingsstruktur - en større sammenhæng mellem pris og omkostninger ved spildevandshåndtering.

Princippet er en såkaldt "Trappemodel" hvor vandafledningsbidraget bliver opkrævet efter differentierede takster, der afhænger af vandforbrugets størrelse. Kubikmeterprisen bliver således mindre for den sidst afledte kubikmeter vand:

2019 og frem:

Taksterne på Trin 2 og Trin 3 blev i 2018 fuldt indfaset - på hhv. 20% og 60% lavere end taksten for Trin 1 - og disse gælder for 2019 og frem.

Trin 1 er standardtakst og gælder bl.a. for alle almindelige kunder. Taksterne fremgår altid af vores
taktblad her på hjemmesiden.

 

Tilmelding

For at opnå spildevandsbetaling efter trappemodellen kræver det, at ejendomsejeren afgiver en erklæring om anvendelsen af ejendommen. Dette sker via en elektronisk tilmeldingsordning.

Man tilmelder sig på Virk.dk under trappetilmelding. Tilmeldingsskemaet indeholder forklaringer til de enkelte felter.

Man kan løbende tilmelde sig og fristen for at være tilmeldt fra 1. januar, det efterfølgende kalenderår, er 15. september!

Ejendomsejere, der har tilmeldt sig en gang på trappetilmelding, skal IKKE tilmelde sig igen – men har pligt til at meddele hvis der sker ændringer, fx vedr. den markedsmæssige anvendelse af ejendomme.

 

Links

Energistyrelsens hjemmeside om trappemodellen.

Naturstyrelsens vejledende notat af 1. juni 2015 (pdf) om reglerne for trappemodel for beregning af vandafledningsbidrag

Bekendtgørelse nr. 1327 af 10. december 2014 om fastsættelse af den variable del af vandafledningsbidraget