Udskriv denne side

Forsyningsområder

Fredensborg Forsynings vandværker

Af egne vandværker har Fredensborg Forsyning vandværkerne i Endrup og Humlebæk, som årligt producere ca. 1,1 mio. m³ drikkevand til forsyning af byområderne Fredensborg og Humlebæk mv.
Der er 13 boringer tilknyttet de 2 vandværker og 5,8 km råvandsledninger.

Sjælsø Vandværk der hører under Novafos A/S levere årligt ca. 0,75 mio. m³ til Fredenborg Forsyning til forsyning af byområderne Nivå og Kokkedal mv.

Fredensborg Forsyning distribuere således årligt ca. 1,8 mio. m³ drikkevand via 273 km hovedledninger og 7.800 stikledninger. Vandtabet i ledningsnettet er på ca. 5,0% svarende til ca. 90.000 m³ årligt. Vandforbruget registreres med ca. 10.300 vandmålere.

Øvrige vandværker

I/S Gunderød Vandværk og Langstrup Vandværk I/S varetager driften af private almene vandværker, som forsyner landområderne i Fredensborg kommune. Se kontaktoplysninger her.