Udskriv denne side

Grundvand for Endrup og Humlebæk Vandværker

Nyetableret boring

Endrup og Humlebæk vandværker indvinder grundvand fra et 35 – 40 meter tykt sandlag i Alnarpsdalen, 50 - 80 meter under jordens overflade.
Alnarpsdalen er en 120 km lang dal i kalk-undergrunden der løber tværs over Skåne, Øresund og Nordøstsjælland, hvor den er 12 -13 km bred. Alnarpssandet er godt beskyttet af et 15 til 25 meter tykt lerlag og det grundvand vi pumper op forventes at have været mere end 80 år om at nå derned. Vandkvaliteten i sand- og gruslagene er generelt bedre end i kalklagene, hvis grundvand gennemgående har betydeligt større indhold af methan og svovlbrinte. Derudover bliver boredybden til Alnarpssandet 50 til 60 meter mindre end for kalkboringernes vedkommende. Til gengæld kræver udnyttelsen af Alnarpssand-reservoiret etablering af filterboringer.

» Billeder fra vandboring

Alle boringer bliver registreret hos GEUS (De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland). Her kan man finde de danske boringer i Jupiter-databasen med over 280.000 boringer tilgængelige på nettet / interaktivt kort.