Udskriv denne side

Spørgsmål og svar - Vand

På denne side kan du se en liste over ofte stillede spørgsmål...

Se svarene ved at klikke på spørgsmålene:

Jeg har ingen tegning over kloak- eller vandledningerne på min ejendom - hvad gør jeg?

Jeg flytter til kommunen - hvordan tilmeldes jeg vandforsyningen?

Hovedreglen er, at det er sælger/ejendomsmægler, der melder flytning til os - og samtidig registreres tilflytter samt målerstand. Det er dog altid en god idé selv at aflæse sin målerstand, for at undgå misforståelser.

Som tilflytter bliver du derved automatisk registreret som kunde hos os og får tildelt et kundenummer - og modtager vores rene og friske drikkevand ;-)

Sammen med din første aconto opkrævning, vil du få tilsendt dit kundenummer og adgangskode til "Min Forsyning" - hvorefter du kan logge ind og evt. opdatere dine oplysninger/give samtykke til CPR.

Når mit spørgsmål drejer sig om brandhaner - hvor skal jeg henvende mig?

Spørgsmål og henvendelser vedrørende brandhaner skal IKKE rettes til Fredensborg Forsyning, men til Nordsjællands Brandvæsen

Hvad er vandhårdheden i området?

Hvad er det gennemsnitlige vandforbrug for en husstand på 5 medlemmer?

Du kan regne med et gennemsnitligt vandforbrug på ca. 150 m3 for en husstand på 5 medlemmer. En husstands vandforbrug er meget individuelt da det afhænger af en række forhold, såsom om man har egen vaskemaskine og hvor god man er til at spare på vandet m.m.

Men hvis du ligger i intervallet 130 - 175 m3, så vil det være meget typisk.

Hvem har ansvaret for vedligeholdelse af vandledninger mv.?

Fredensborg Forsyning har ansvaret for drift og vedligehold af vandledningen frem til grundgrænsen samt afregningsmåleren.

Drift og vedligeholdelse af ledningsanlæg på privat grund, herunder målerinstallation / målerbrønd påhviler grundejeren.
Se i øvrigt regulativet for vand.

Hvis der skal ændres på vandinstallationen eller der springer et vandrør i huset eller på grunden, skal du kontakte en autoriseret VVS-installatør. VVS-installatøren skal anmelde arbejdet til Fredensborg Forsyning. Her finder du autoriserede installatører Autorisationsregister.

 

Vandtrykket er meget lavt - hvad gør jeg?

Hvis du konstaterer at vandtrykket er meget lavt skal du være opmærksom på følgende:

  1. Er din stophane inde i huset helt åbnet?
  2. Er dine filtre i vandhanerne tilstoppede?

Når du har kontrolleret ovenstående og eventuelt rettet fejl, og der stadig ikke er nok tryk på vandet, kontakt da Fredensborg Forsyning.

Vandet er uklart (brunt)

Det kan forekomme at vand, der tappes fra hanen, indeholder noget der ligner små hvide partikler som forsvinder efter lidt tid. Disse partikler er små iltbobler i vandet, og opstår oftest efter udførte ledningsarbejder, hvorved der kommer luft i ledningerne.

Ved reparationer på ledningsnettet kan vandet få et misfarvet (rødligt eller brunt) udseende, der skyldes at aflejringer i ledningerne rives løs. Aflejringerne stammer blandt andet fra udfældet jern og mangan som findes i drikkevandet. Urenhederne vil forsvinde efterhånden som ledningerne bliver skyllet igennem.

Okker (jern og mangan) i vandet vil normalt ikke give anledning til sundhedsproblemer. Men det anbefales at lade vandet løbe til det bliver klart igen.

Hvis dit vasketøj er blevet misfarvet af urent vand, kan du prøve at følge denne vaskeanvisning fra Statens Husholdningsråd:

  • Læg tøjet i blød i vand, hvortil der er tilsat 1 dl citronsyre til 10 l vand. Efter en halv time vrides tøjet.
  • Vask tøjet igennem i en varm sodaopløsning med 3 dl soda til 10 l vand.
  • Herefter skylles tøjet og færdigbehandles med almindelig vask.