Udskriv denne side

Utætheder og ledningsbrud

En del af vandforsyningens vandtab skyldes pludselige opståede ledningsbrud. Ledningsbrud opstår hovedsageligt i forbindelse med entreprenøres gravearbejde og styrede underboringer, men kan bl.a. også være forårsaget af frost eller trafikbelastning.

En anden del af vandforsyningens vandtab skyldes utætte ledninger, der ligger i jorden og siver. Vi undersøger derfor med mellemrum vores vandledninger med et specielt lækagesporingsudstyr. Da det ikke er muligt at undersøge alle ledninger, vil det være en stor hjælp, at du retter henvendelse til os, hvis du har mistanke om, at der er utætheder på en af vores vandledninger.

Utætheder kan opdages ved at du er opmærksom på følgende:

  • Hvis der er usædvanlig meget vand der strømmer til kloakken
  • Hvis jorden eller belægninger som asfalt eller fliser pludselig falder sammen et sted
  • Hvis der om sommeren er specielt frodigt i et afgrænset område
  • Hvis der er vandpytter selv i tørt vejr

Ring til Fredensborg Forsynings døgnvagt via vores hovednummer: 3529 4400 hvis du har mistanke om en utæthed på vores vandledninger. På den måde kan du være med til at reducere vandtabet til gavn for de sparsomme grundvandsressourcer og ikke mindst til gavn for økonomien og hermed vandprisen.

Drejer det sig om en utæt brandhane, skal henvendelsen rettes til Nordsjællands Brandvæsen, som varetager opgaven med anlæg og drift af brandhaner for Fredensborg Kommune.

Handler det om din egen vandinstallation på din ejendom, skal du selv forestå reparation af ledningsbruddet via autoriseret vvs-installatør og eget forsikringsselskab.

Bemærk: Stophaner uden for din ejendom må kun betjenes efter aftale med Fredensborg Forsyning.

Når du har repareret utætheden på ejendommens vandledning, og lækagen har været efter din vandmåler, kan du søge om refusion for dele af vandafgiften.