Udskriv denne side

Vandets hårdhed

Hårdhed

Det er calcium og magnesium der bestemmer vandets totale hårdhed - et stort indhold giver hårdt vand, og et lille indhold giver blødt vand. Hårdheden opgives i tyske hårdhedsgrader ("deutsche Härtegrade"), °dH.

Vand der distribueres af Fredensborg Forsyning har en hårdhed mellem 15 og 17°dH og kan derfor betegnes som "temmeligt hårdt".

Vand der distribueres af de private vandværker Langstrup vandværk og  Gunderød vandværk har typisk en hårdhed på 14 og kan betegnes som "temmeligt hårdt"

OmrådeTypisk værdi (°dH)
Nivå, Kokkedal 17
Fredenborg, Humlebæk 15
Langstrup vandværks forsyningsområde 14
Gunderød vandværks forsyningsområde 14

Vandets hårdhed i Fredensborg kommune

En høj hårdhed betyder, at vandet har et højt kalk- og mineralindhold. Dette bemærkes for eksempel ved disse symptomer:

  • Der skal bruges mere sæbe til vask
  • Kaffemaskiner og kogekedler skal afkalkes ofte
  • Glas og vinduer kan blive stribede efter vask
  • Der dannes belægninger i håndvaske og badekar

Hårdhedsgraden har betydning for tilsætningen af vaskemidler. De fleste vaskemidler har doseringsvejledning på emballagen, og på flere vask- og opvaskemaskiner kan hårdheden indstilles. Afkalkningsmiddel kan eventuelt tilsættes for at nedsætte forbruget af vaskemidlet.