Udskriv denne side

Kontrol af vandmålere

Vi skal foretage passende egenkontrol af vandmålere i brug. Periodisk udskiftning og stikprøvekontrol skal som udgangspunkt ske efter 9 år - i henhold til:

Vi har valgt at inddele vores vandmålere i partier (som normalt ikke indeholder mere end 500 stk.) og foretage statistisk kontrol af vores vandmålere.

At gennemføre en kontrol af vores vandmålere, frem for at udskifte dem alle hvert 9. år, har vi vurderet er det mest økonomiske for Fredensborg Vand A/S og dermed også for forbrugerne. Med kontrollen reducerer vi også vores kørsel og dermed CO2-udledning.